5 sposobów na poprawę bezpieczeństwa informacji w 2021 roku

5 sposobów na poprawę bezpieczeństwa informacji w 2021 roku

Ochrona organizacji przed cyberatakami może przypominać niekończącą się pracę. Możesz zabezpieczyć kilka obszarów swojej firmy a i tak będą pojawiały się kolejne obszary, które będą wymagały zabezpieczenia.

 

Organizacje muszą przestać przyglądać się każdemu zagrożeniu w miarę jego pojawiania się i zamiast tego powinny budować zabezpieczenia, które są w stanie poradzić sobie z każdym atakiem cyberprzestępców.

 

Postępowanie w taki sposób jest prostsze niż się wydaje. Dzieje się tak, ponieważ taktyki cyberprzestępców ewoluują, ale mają tendencję do stosowania tej samej podstawowej metodologii.

 

Poniżej przedstawiamy 5 pomysłów na poprawę bezpieczeństwa informacji.

 

1. Wspieraj swój zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest zapewnienie pracownikom zespołu cyberbezpieczeństwa niezbędnego wsparcia.

 

Zespoły bezpieczeństwa często uważają, że nie mają wystarczającego budżetu lub że pracownicy wyższego szczebla nie słuchają ich próśb.

 

Problemy te wynikają z faktu, iż kierownictwo wyższego szczebla na ogół nie ma technicznego know-how w zakresie cyberbezpieczeństwa, które pomogłoby im zrozumieć, potrzeby zespołu ds. bezpieczeństwa.

 

W rezultacie członkowie zarządu zwykle postrzegają bezpieczeństwo cybernetyczne jako koszt operacyjny i nie doceniają korzyści z inwestycji w ten obszar.

 

Oznacza to, że organizacja ze skutecznym programem bezpieczeństwa nie tylko będzie miała mniej naruszeń danych, ale także będzie działać płynniej, a pracownicy będą postępować zgodnie z najlepszymi praktykami i prawdopodobnie unikną niebezpiecznych błędów.

 

Warto podkreślić, że chociaż cyberbezpieczeństwo uważane za domenę zespołu IT, to jego wpływ obejmuje całą organizację.

 

Twoje środki bezpieczeństwa mają wpływ na każdy dział i każdą lokalizację - niezależnie od tego, czy są to biura organizacji, jej serwery, czy zdalni pracownicy.

 

Dlatego nie będziesz w stanie poczynić żadnych znaczących postępów, dopóki Twój zarząd nie uzna wartości cyberbezpieczeństwa i nie zapewni odpowiedniego budżetu.

 

2. Przeprowadzaj coroczne szkolenia uświadamiające pracowników

Dwa z największych zagrożeń, z jakimi borykają się organizacje, to phishing i oprogramowanie ransomware, które wykorzystują błąd ludzki.

 

Jeśli pracownicy otrzymują e-maile phishingowe i nie są w stanie ich wykryć i odpowiednia zareagować, to cała organizacja jest zagrożona.

 

Podobnie, błąd wewnętrzny, nadużycie uprawnień i utrata danych są wynikiem niezrozumienia przez pracowników swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji.

 

Są to problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą samych rozwiązań technologicznych. Zamiast tego organizacje muszą wspierać swój dział IT, przeprowadzając regularne szkolenia uświadamiające pracowników o potencjalnych zagrożeniach.

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego nie tylko zapobiega naruszeniom danych, ale także wiąże się z szeregiem innych korzyści m.in. zwiększeniem wydajności Twojej firmy - w codziennych operacjach i relacjach z organami ochrony danych.

 

3. Ustal priorytety ocen ryzyka

Ocena ryzyka to jedno z pierwszych zadań, jakie organizacja powinna wykonać przygotowując swój program cyberbezpieczeństwa.

 

To jedyny sposób, aby upewnić się, że mechanizmy kontrolne zostały odpowiednio dobrane do zagrożeń, na jakie narażona jest Twoja organizacja.

 

Można to osiągnąć, tworząc system, który pomaga odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakich scenariuszach Twoja organizacja jest zagrożona?
  • Jak szkodliwy byłby każdy z tych scenariuszy?
  • Jakie jest prawdopodobieństwo, że te scenariusze wystąpią?

 

Bez oceny ryzyka Twoja organizacja może zignorować zagrożenia, które mogą mieć katastrofalne skutki.

 

Możesz tracić czas i wysiłek na zajmowanie się zdarzeniami, które prawdopodobnie nie wystąpią lub nie spowodują znaczących szkód.

 

Być może nie warto wdrażać środków służących do obrony przed zdarzeniami, które są mało prawdopodobne lub nie będą miały istotnego wpływu na Twoją organizację.

 

Najlepszym sposobem przeprowadzenia oceny ryzyka jest postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w międzynarodowej normie zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

 

Podejście oparte na najlepszych praktykach opiera się na procesie oceny ryzyka, pomagając organizacjom zrozumieć zagrożenia i rozwiązania związane z ludźmi, procesami i technologią.

 

4. Regularnie przeglądaj polityki i procedury

Polityki i procedury to dokumenty, które ustanawiają zasady organizacji dotyczące przetwarzania danych.

 

Polityki zapewniają szeroki zarys zasad organizacji, podczas gdy procedury szczegółowo opisują, co, jak i kiedy należy zrobić.

 

To kolejny obszar, w którym może pomóc ISO/IEC 27001. Standard zawiera pełną listę mechanizmów kontrolnych, które organizacje mogą zastosować, jeśli zdecydują, że muszą przeciwdziałać zidentyfikowanemu zagrożeniu.

 

Pisząc polityki i procedury, organizacje mogą zapewnić, że pracownicy rozumieją swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa.

 

Polityki o bardziej technicznym charakterze zapewniają również niezbędną pomoc w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa oferowanych przez IT.

 

5. Oceniaj i poprawiaj

Przedstawione tutaj kroki stanowią jedynie punkt wyjścia. Cyberbezpieczeństwo to stale rozwijająca się dziedzina, a Twoja organizacja musi regularnie przeglądać swoje praktyki, aby upewnić się, że są one odpowiednie.

 

Postępując zgodnie z naszymi wskazówkami, stworzyłeś strukturę, która umożliwia efektywne wprowadzanie zmian bez konieczności radykalnej zmiany sposobu działania.

 

System bezpieczeństwa informacji

Kilka razy wspominaliśmy o ISO/IEC 27001 w tym poście i nie bez powodu.

Standard zawiera kompleksowe wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem i ma na celu pomóc organizacjom w zarządzaniu praktykami bezpieczeństwa w prostym, scentralizowanym systemie.

 

Możesz dowiedzieć się więcej na temat normy i sposobów dostosowania jej wymagań kontaktując się z biurem ISOQAR.

Nasi eksperci udzielają niezbędnych wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć pracę z ISO/IEC 27001, wyjaśniając nasze podejście do przygotowania organizacji do certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności