szkolenie auditor wewnętrzny IFS Food / BRC Food

Cele szkolenia

  • Przygotowanie Uczestników do pełnienia roli auditorów wewnętrznych IFS / BRC.
  • Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych IFS / BRC
  • Nabycie umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego tak, aby przynosił organizacji wartość dodaną.

 

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności dotyczące: 
 

  • planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • umiejętności formułowania niezgodności i spostrzeżeń,
  • przygotowywania raportu z auditu.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt:

550 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

Sposób zgłoszenia:

Skontaktuj się z nami mailowo: szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies