Certyfikat ISO 9001:2015

ISO 9001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001:2015 odnosi się do procesów, które tworzą i nadzorują produkty i usługi dostarczane Klientowi przez organizację. Wymagania normy mają na celu określenie systematycznego nadzoru nad działaniami mającymi na celu zapewnienie, że potrzeby i wymagania Klientów są spełnione. Norma ISO 9001:2015 jest napisana w taki sposób, że może być zastosowana przy każdym produkcie czy usłudze w dowolnym miejscu na świecie.

 

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami standardu ISO 9001:2015 niesie ze sobą szereg korzyści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Poprawnie wdrożony system zarządzania jakością według ISO 9001:2015 wskaże wszystkie ważne procesy w firmie oraz wyeliminuje zbędne i bezwartościowe działania, na które firma traciła czas i pieniądze. Analiza procesów w firmie jest punktem wyjściowym do doskonalenia. W wyniku tego mogą być dokonane znaczne oszczędności. Organizacja przez przyjrzenie się swoim działaniom osiągnie poprawę efektywności i produktywności, dzięki wykazaniu braków w zarządzaniu przy produkcji lub świadczeniu usług. W rezultacie może dojść do mniejszej ilości odpadów i odrzuconych produktów oraz ograniczenia niewłaściwie wykonanej pracy.

Klienci i kontrahenci na pewno zauważą zmianę w wizerunku firmy i jej działalności. Dostrzegą, że ich zamówienia są realizowane konsekwentnie, dostarczane na czas oraz są zgodne ze specyfikacją. Zmniejszy się tym samym liczba reklamacji i niezadowolonych Klientów, a organizacja zyska powracających nabywców.
Wdrożenie ISO 9001:2015 ukazuje organizację jako stabilną firmę, świadomą swoich działań, celów czy też misji mającą korzystny wpływ na swoich Klientów.

Dlaczego warto wdrożyć i certyfikować ISO 9001:2015?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 9001:2015 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Certyfikat ISO 9001:2015 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.
  • Certyfikacja ISO 9001:2015 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W jaki sposób uzyskać certyfikat ISO 9001:2015?

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 9001:2015 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie audytów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015 przebiega dwu etapowo. Etap 1 to przegląd dokumentacji, a etap 2 polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia etapu 1 certyfikacji i etapu 2 certyfikacji.

Podczas certyfikacji ISO 9001:2015 auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne.

Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat rejestracji systemu ISO 9001:2015. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001:2015.

Jaki jest koszt certyfikacji ISO 9001:2015?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.
Aby uzyskać ofertę zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego on-line


Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki musisz podjąć w swojej firmie aby uzyskać certyfikat ISO 9001:2015. 

 


 
  • Wypełnij formularz aby otrzymać ofertę 
na certyfikację systemu zarządzania.
  • Zadzwoń i zapytaj o koszt certyfikacji ISO
+48 22 649 76 64
Certyfikacja ISO 9001 oraz ISO 27001 © 2017 ISOQAR CEE Sp. z o.o.
Projekt i realizacja NSF.pl Usługi Informatyczne | System zarządzania treścią Geopard CMS
Masz pytania o certyfikację lub szkolenia?