Сертифікація OHSAS 18001

Сертифікація OHSAS 18001

OHSAS 18001 це всесвітньо відомий стандарт системи управління безпекою і здоров’ям під час праціі. Сертифікація OHSAS 18001 не є обов’язковою, і не вимагається юридично.

Сертифікація OHSAS 18001-чому?

Акредитована сертифікація та реєстрація на відповідність OHSAS 18001: 

  • показує зобов’язаність до збереження і поліпшення методи, за допомогою котрої організація керує безпекою і здоров’ям на роботі,
  • піклується про середовище праці та здоров’я працівників,
  • дає почуття певності з точки зору виконання обов’язкових правил охорони здоров’я і безпеки на роботі,
  • зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітників та акціонерів,
  • забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.

 

Сертифікація OHSAS 18001

Коли дотримані всі вимоги стандарту OHSAS 18001, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною – акридитованою одиницею. 

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації.

Під час сертифікації стандарту OHSAS 18001 аудитор переглядатиме те, чим для організації є управління безпекою і здоров’ям під час праці і  визначить, чи окреслені завдання і цілі програми є вимірними і досяжними. 

Потім згодом буде здійснено повний аудит для того, щоб перевірити, чи методи роботи відповідають процедурі і визначиним цілям, а відповідні записи зберігаються. 

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи OHSAS 18001. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту OHSAS 18001. 

Яка є вартість сертифікації OHSAS 18001? 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies