ISO 14001

Сертифікація ISO 14001

ISO 14001 - всесвітньо відомий стандарт системи управління навколишнім середовищем. Стандарт ISO 14001 визначає систематичний нагляд над діяльностями, які мають вплив на навколишнє середовище. Такі дії можуть включати використання природних ресурсів, переробки та утилізації відходів і споживання енергії.

Перевага введення ISO 14001

Впровадження системи управління навколишнім середовищем це систематичний спосіб аналізування та управління впливом організації на навколишнє середовище.

Впровадження ISO 14001 може призвести до економії витрат за рахунок збільшення ефективності і продуктивності організації. Дорога до цього це відкриття способів спрямованих на зменшення кількості відходів і більш ефективне їх видалення через більш ефективніше використання енергії.

Стандарт також вимагає того, щоб організація відповідала вимогам чинного законодавства, завдяки чому страхова діяльність є більш доступною і більш сприятливою.

Сертифікації ISO 14001-чому? 

  • Акредитована сертифікація та реєстрація відповідності ISO 14001 піклується про навколишнє середовище і його покращення. 
  • Сертифікації вказує на те, що існує ефективна сустема управління навколишнім середовищем, що відповідає вимаганням незалежнго, зовнішнього аудиту.
  • ISO 14001 зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітників та акціонерів.
  • Забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.

Сертифікація ISO 14001

Коли дотримані всі вимоги стандарту ISO 14001, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною - акридитованою одиницею.

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації. 

Під час сертифікації стандарт ISO 14001 аудитор перегляне, чим для організації є управління навколишнім середовищем і визначить, чи окреслеіи завдання програми є вимірними і досяжним. Пізніше буде здійснено повний аудит для того, щоб перевірити, чи методи праці є відповідні до процедури і цілей, і чи зберігаються відповідні записи. 

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи ISO 14001. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту ISO 14001.

Яка є вартість сертифікації ISO 14001?

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies