ISO 28000

Сертифікація ISO 28000

 

Стандарт ISO 28000 стосується системи управління безпекою в ланцюгу поставок і може використовуватись організаціями усіх розмірів, котрі займаються виробництвом, послугами, зберіганням або транспортом залізничними дорогами повітряним і морським транспортом, на кожному етапі процесу виробництва або постачання.

 

Система базується на структурі ISO 14001 на основі оцінки ризику окремих процесів (фінансових, виробництва, потік інформації, тощо.) для покриття своїми масштабами положення щодо:

 • встановлення, впровадження, підтримки та покращення системи управління безпекою,
 • забезпечити дотримання відповідної політики, безпеки управління,
 • продемонструвати згідність,
 • застосування сертифіката/реєстрації відповідності через акредитовані організації у третіх сторін, або зробити свою власну декларацію відповідності.

 

Переваги впровадження ISO 28000

 

Реалізація ISO 28000 є корисним в осягнені статусу уповноваженого оператора (AEO). Після його отримання підприємства можуть отримати вигоду від пільги щодо митного контролю, котра стосується безпеки і захисту і від спрощень передбачених в митних правилах, що включає в себе: 

 • меншу, кількість перевірок фізичних і документальних ніж в інших підприємствах,
 • проведення перевірок пріоритетовим способом,
 • уповноваження до попереднього повідомлення про вибір вантажів до перевірки, 
 • уповноваження до віддання скороченої перевізної декларації, з обмеженим діапазоном даних безпеки,
 • можливість проведення перевірки в іншому місці ніж митниці.

 

Сертифікація ISO 28000-чому?

 

 • Показує прихильність безпеки і готовність безперервного вдосконалення продуктивності. 
 • Вказує на існування ефективної системи управління безпекою у ланцюгу поставок, що відповідає вимаганням незалежного, зовнішнього аудиту.
 • Зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітникіа та акціонерів.
 • Забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.

 

Сертифікація ISO 28000

 

Коли дотримані всі вимоги стандарту ISO 28000, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною - акридитованою одиницею. 

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації.

Під час сертифікації ISO 28000 аудитор зосередиться на перегляді політики організації у сфері безпеки, процедур, проаналізує чим  для організації є безпека і визначить чи окреслені завдання програми є вимірними і досяжним.

Аудитор з’ясую чи методи роботи відповідають до процедур і цілей, чи відповідні записи зберігаються.

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи ISO 28000. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту ISO 28000.

Яка є вартість сертифікації ISO 28000?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти допитання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies