ISO 22716

Сертифікація ISO 22716

 

Стандарт ISO 22716 - Добра Практка Продукційна була розроблена для потреб косметичної промисловості і взято до уваги конкретні вимоги промисловості. Це свого роду посібник, який надає всказівкі що до Доброї Продукційної Практицкі для косметичних продуктів. Стандарт містить керівні принципи для виробництва, контролі, зберігання та відвантаження косметичних продуктів, а також методи управління людськими ресурсами, технічними та адміністративними, які мають значний вплив на якість продукції, і остаточний результат на те, що для споживача найважнішим є продук.

 

 

Регулювання Європейського парламенту та Ради не 1223/2009, 30 листопада 2009 на косметичну продукцію, яке стосується зобов’язання до виробни цтва косметики від повідно до принципів Доброї Продукційної Практицкі (GMP - Good Manufacturing Practices) і тим самим зобов’язати виробників розробити, зреалізувати та підтримувати відповідно до їхньої потреби і типу системи якості виробництва разом з документацією.

Директива застосовується до всіх операторів на виробництві косметики до виробників сировини, виробників готової продукції, дистриб’юторів, імпортерів та експортерів.

 

Переваги впровадження ISO 22716

   

Впровадження системи сумісне з вимогами стандарту ISO 22716 несе з собою ряд переваг, основними з яких є:

  • отримання відповідності з законодавством ЄС,
  • охорони здоров’я людини,
  • легкість адміністрування дякуючі опрацьованій технологічній документації, внутрішніх і зовнішніх аудитів, а також перевірені нконтролюючими органами,
  • підвищення довіри та безпеки споживачів через високий рівень контролю ризика для косметичної продукції на виробництві, але й на етапі паковання, зберігання та транспорту.  

 

Сертифікація ISO 22716-чому?

 

  • Акредитована сертифікаціїя та реєстрація відповідності ISO 22716 показує зобов’язання що до якості та безпечності продукції та до постійного вдосконалення продуктивності. 
  • Сертифікація вказує, існування ефективної системи управління продукцією, що відповідає вимаганням незалежного, зовнішньо aудиту.
  • Сертифікат ISO 22716 зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітників та акціонерів.
  • Збільшує видимість компанії та її брендів, дякуючи визнаним стандартом по всьому світу.
  • Забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.           

 

Сертифікація ISO 22716

 

Коли дотримані всі вимоги стандарту ISO 22716, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною – акридитованою одиницею.

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації.

Під час сертифікації стандарту ISO 22716 аудитор зосередиться на огляді процедури, технології та середовищі виробництва та визначить чи окреслені завдання програми є вимірними і досяжним.

Аудитор з’ясую чи методи роботи відповідають до процедур і цілей, чи відповідні записи зберігаються.

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи ISO 22716. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту ISO 22716.

Яка є вартість сертифікації ISO 22716?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies