ISO/IEC 27001

Сертифікація ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 є міжнародним, ровпізнаваним стандартом систему управління безпекою шнформації. Цей стандарт, застосовується майже у всіх організаціях, для яких інформація є вимінною вартістю або її захист виникає з відповідних положень закону. Спектр організацій є дуже широкий: компанії, банки, державні адміністративні органи різних рівнів, органи охорони здоров’я, некомерційні організації.

 

Безпека інформації, за сприянням вимог ISO/IEC 27001, не обмежуючись тільки до інформації, що зберігається в електронному вигляді на комп’ютері, але застосовується до всіх інформацій, що обробляються в будь-якій формі. друкованій або письмовій на папері, зберігаються в електронному вигляді, на будь-якому носії, обробляються в різних інформаційних системах та середовищах обробки, надсилаються традиційною поштою та електронною, показані на фотографіях і фільмах, записані на фонограмах або передаються під час розмови.

 

Незалежно від форми обробки інформації та використаних методів і засобів стандарт ISO/IEC 27001 допомагає організаціям, створювати відповідні умови для захисту інформації. Відповідні це. адекватні до ризику втрати, знищення або розшифровання інформації.

 

Відповідно до принципів стандарту інформаційну безпеку слід розглядати завжди в трьох аспектах:

 • конфіденційність розуміється, як забезпечення того, що доступ до інформації мають лише уповноважені особи фізичні або юридичні особи,
 • цілісності інформації, розуміється, як забезпечення того, що інформація є повною (не містить виключення, які можуть вплинути на належне розуміння передачі інформації), 
 • доступність інформації розуміється, як забезпечення того,що уповноважені користувачі мають доступ до інформації в будь-якій ситуації, коли це необхідно для виконання своїх завдань.

 

Вигоди від звпровадження ISO/IEC 27001

Конфіденційність, цілісність і доступність необхідних для організації інформацій про клієнтів, бізнес-партнерів або процесів є необхідним, щоб зберегти конкурентні переваги, плинність грошових потоків, отримання запланованих прибутків з діяльності, забезпечити відповідну діяльність цієї організації з законом і підтримання належного зображення організації.

 

Системи захисту інформації підтримамий вимогами стандарту ISO/IEC 27001 може фактично допомогти в реалізації цих завдань. Легко уявити собі наслідки для організації, у випадку втрати, знищення, пошкодження або неправильного використання інформації. У багатьох випадках такі ситуації можуть призвести, а історія показує, що вже призвело до нерівноважності в безперервності діяльності або навіть до краху організації. 

 

Стандарт ISO/IEC 27001 визначає одинадцять аспектів безпеки інформації в районах, в котрих повинні бути введені відповідні гарантії. Ці аспекти це: 

 • Політика безпеки, 
 • Організація безпеки інформації, 
 • Класифікація активів і відповідальність за інформаційні активи,
 • Безпека інформації, пов’язаної з людським фактором,
 • Безпека фізична та екологічна,
 • Керування системами і телеінформаційними мережами,     
 • Контролювання доступу,
 • Придбання, розвиток та технічне обслуговування інформаційних систем,
 • Управління інцидентами, повязаними з безпекою інформації,
 • Керування безперервністюдії систем інформаційних,
 • Згідність розуміється як правомірність обробки інформації і згідність обробки інформації з власними стандартами (наприклад стандарти корпоративні).

 

Системи захисту інформації, побудовані таким впорядкованим чином гарантує, що система є безперервною і повною (не містить вразливостей безпеки). В управлінні інформаційною безпекою зустрічаємось з поняттям ланцюг безпеки і кожен  ланцюг є така міцний, як його "найслабша ланка". Структурований підхід до управління безпекою інформації, який передбачає стандарт гарантує, що "слабкі ланкі" ланцюга безпеки були визначені вже на стадії побудови системи, і з часом "слабкі ланкі" будуть оперативно виявлені і знівельоване через впровадження відповідних безпек.

Сертифікація ISO/IEC 27001-чому?

Отримання сертифікату на відповідність стандарту підтверджує, що організація визначила вимоги до інформаційної безпеки, ефективно впровадила відповідні забезпечення та свідомо керує безпекою інформаційних ресурсів посередньо або безпосередньо:

 

 • забезпечує комфорт клієнтів, співробітників, партнерів і зацікавлених сторін шляхом створення поінформованості що системи обробки інформації, котрі використовуються у вашій організації, і оброблені в них інформації є безпечними, 
 • демонструє авторитет і довіру до організації, як бізнес-партнера,
 • відкриває можливості співпраці з новими клієнтами, для котрих відповідні стандарти безпеки інформації є одним з основних умов,
 • мінімізує витрати для захисту інформації повязані з введенням захисту шляхом раціоналізації витрат пов’язаних з введенням захисту і уникнням витрат від наслідків порушення безпеки інформації,
 • вказує, що організації, діє у відповідності положеннями закону,
 • будує конкурентоспроможність організації у сфері обігу, обробки, використання та захисту інформації.

 

Сертифікація ISO/IEC 27001

Коли дотримані всі вимоги стандарту ISO/IEC 27001 , які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною – акридитованою одиницею.

 

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації. 

 

Під час сертифікації ISO/IEC 27001 аудитор основну увагу приділить на огляд:

 • політики інформаційної безпеки,
 • декларація програми безпеки та їх ефективні застосування,
 • методологія аналіз ризиків,
 • удокументованих процедур безпеки,
 • виявлених загроз інформаційній безпеці,
 • чи метод праці і застосовані в організації практик, пов’язані з захистом інформації є відповідні до процедури і визначені через організацію, для цілей безпеки,
 • записи, пов’язані з функціонуванням системи.

 

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи ISO/IEC 27001. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 27001.

Яка є вартість сертифікації ISO/IEC 27001?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies