Сертифікація ISO/IEC 20000

 

ISO/IEC 20000 це перший міжнародний стандарт системи управління послугами. Вона описує інтегрований набір процесів управління для ефективного надання послуг в організації.

 

Сім’я стандартів ISO/IEC 20000 складається з декількох частин, з котрих більшість організацій звертається по ISO/IEC 20000-1 і ISO/IEC 20000-2.

 

ISO/IEC 20000-1 це формальна специфікація і визначає вимоги для організацій щодо достави керованих послуг адекватної якості для своїх клієнтів.

ISO/IEC 20000-2 це кодекс поведінки і описує передовий досвід для управління процесами ISO/IEC 20000-1. Кодекс поведінки буде особливо корисний в організаціях, котрі ведуть піддготовку до сертифікації відповідно до ISO/IEC 20000 або планують поліпшення послуг.

Сертифікації ISO/IEC 20000-чому?

 

  • Акредитована сертифікація та реєстрація на відповідність з ISO/IEC 20000 показує зобов’язання в якості ІТ послуг і готовність безперервного вдосконалення.
  • Сертифікації вказує на існування ефективної системи управління ІТ послуг, яка відповідає вимогам незалежного, зовнішнього аудиту.
  • Сертифікація ISO/IEC 20000 зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітників та акціонерів.
  • Забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.

 

Сертифікація ISO/IEC 20000

 

Коли дотримані всі вимоги стандарту ISO/IEC 20000, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною - акридитованою одиницею.

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації. 

Під час сертифікації ISO/IEC 20000 аудитор зосередиться на перегляді документів системових, процедури та аналізу як організація керує послугами та визначить чи окреслені завдання програми управління є вимірними і досяжними. 

Аудитор з’ясує чи методи праці є відповідні до процедури і цілей, і чи зберігаються відповідні записи. 

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи ISO/IEC 20000. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 20000. 

Яка є вартість сертифікації ISO/IEC 20000?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies