HACCP

Сертифікація HACCP

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – це систематичний підхід до безпеки харчових продуктів і фармацевтичної безпеки, що визначає превентивне дії проти загроз фізичних, хімічних та біологічних, замість контролю готового продукту. НАССР використовується для виявлення потенційної небезпеки у продовольчій безпеці, так щоб основні дії, відомі під назвою критичних контрольних точок (ССР) можуть бути вжиті для зменшення або повністю виключити можливість ризику. Система використовується на всіх етапах виробництва харчових продуктів, а також під час підготовчих процесів, упаковка і розподіл.

 

Сім принципів HACCP (Codex Alimentarius):

 

 1. Проведення аналізу небезпечних факторів. Ця організація встановлює небезпеку для безпеки харчових продуктів і превентивні заходи, які будуть використовуватися для керування ціми небезпечними факторами. Загрозою для безпеки харчових продуктів можуть бути будь - які біологічні, хімічні або фізичні властивості, через котрі їжа є небезпечною для споживання.
 2. Визначення критичних контрольних точок. Критичні точки контролю (CCP) це місце, крок або процедура на виробництві продуктів харчування, в якій використовується елемент керування, внаслідок чого ризик безпеки харчових продуктів буде зліквідований або скорочений до прийнятного рівня.
 3. Bизначення критичної межі, для кожної критичної контролюючої точки. Критична межа – це мінімальне або максимальне значення небезпеки фізичної, біологічної або хімічної, які необхідно контролювати в критичних контролюючих точках, щоб запобігти, усунути або зменшити до прийнятного рівня.
 4. Встановлення вимог для моніторингу критичних контролюючих точок. Моніторинг є необхідним для забезпечення того, що процес є під контролем в кожній критичній контролюючій точці. Кожна процедура моніторингу і її частота можуть бути перечіслені в плані НАССР.
 5. Створення заходів щодо виправлення становища. Ці заходи повинні бути прийняті, коли моніторинг показує, відхилення від встановленого критичного ліміту. Остаточне правило вимагає від плану НАССР ідентифікації коригуючих заходів, котрі повинні бути прийняті тоді коли перевищиться критична вартість. Заходи щодо виправлення становища призначені для того, щоб шкідливі для здоров’я продукт або забруднені в результаті відхилення від критичної вартості не допустити на ринкок.
 6. Встановлення процедури для записів. Система (НАССР) вимагає від усіх організацій, щоб утримували деякі документи, включаючи аналіз ризиків і письмові плану НАССР і документи, що стосуються моніторингу критичних точок, критичних значень, перевірки та дослідження відхилень у процесах.
 7. Cтворення процедури, щоб загарантувати, що система НАССР навмисно працює. Перевірка гарантує, що організації виконують те, що повинні виконувати, тобто, ефективно забезпечують безпеку продуктів. Вимагається щоб організації перевіряли свої плани НАССР.

 

Сертифікація НАССР-чому?

 •  Сертифікація та реєстрація на відповідність НАССР показує прихильність до якості та безпеки продуктів харчування і до постійного вдосконалення продуктивності.

 • Сертифікації вказує, існування ефективної системи управління з безпеки харчових продуктів, що відповідає вумаганням незалежного, зовнішнього аудиту. 

 • Сертифікат НАССР зміцнює зображення організації в очах клієнтів, співробітників та акціонерів і показує, що організація відповідає вимогам вище передбаченого нормативного мінімум.

 • Забезпечує конкурентну перевагу у маркетинговій діяльності.

 

Сертифікація НАССР

 

Коли дотримані всі вимоги стандарту НАССР, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною - акридитованою одиницею. 

Сертифікація буде мати два етапи. Етап 1 стосується перегляду документів і етап 2 - перевірки діяльності системи управління в організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з загальними схемами проведення 1 етапу сертифікації і 2 етапу сертифікації. 

Під час сертифікації НАССР, аудитор зосередиться на перегляді плану НАССР, процедурі, записах з критичних контролюючих точок(CCP) та на аналізі чи окреслені завдання програми є вимірними і досяжним. 

Аудитор перевірить чи методи праці є відповідні до процедури і цілей, і чи зберігаються відповідні записи. 

Після позитивного закінчення сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи НАССР. Наступним кроком є огляд перевірок, котрий підтвердить ефективність і поліпшення систем управління і те що як і раніше відповідає вимогам стандарту НАССР. 

Яка є вартість сертифікації НАССР?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн. 

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies