BRC IoP

BRC сертифікація упаковки і пакувальних матеріалів

 

BRC глобальний стандарт для паковання і пакувальних матеріалів (BRC/Iop) була розроблена для постачальників паковань і матеріалів до паковання для харчової промисловості. Над стандартом працювали провідні організації British Retail Consortium (британське консорціум роздрібної торгівлі) і Institute of Packaging (Інститут упаковань).

 

Метою впровадження стандарту BRC/Iop було поліпшення адаптації виробників до юридичних вимог і вимог трейдерів, які постачають нв ринок продукти під власною назвою, а також гарантія того, що упаковка і матеріали є безпечними для користувачів.

 

В даний час ця норма є провідним міжнародним стандартом, з котрого користуються роздрібні торговці, виробники та індустрії упаковки по всьому світу. У лютому 2011 була опублікована остання 4 версія стандарту.

 

BRC/Iop містить вимоги гігієни підприємства  та продукції  і систнми управління  якістю, які повинні привести до створення безпечного продукту і дотримання вимог якості.

 

Основою для будівництва системи управління згідно BRC/Iop є визначення, як є виготовлений продукт. BRC/Iop ділить продукти на три категорії:

 • 1 категоріїя - упаковка призначена для пакування виробів з високим ризиком (виріб з високим ризиком це виріб призначений для споживання людиною, косметика котра має дотик зі шкірою або продукти для немовлят, такі, як продукти харчування, косметики) і мають прямий контакт зтакими продуктами; 
 • 2 категорія - упаковка для продуктів з високим ризиком і не мають прямого контакту з ними;
 • 3 категорія - упаковка продуктів з малим/меньшим ризиком котре впливає на гігієну, безпеку виробу, який є упакований або на котрому вони знайдуються. Важливе, однак те, що відповідають конкретним функціональним вимогам упаковки, пакувальних матеріалів.

 

Переваги впровадження BRC/Iop

 

Є ряд переваг, що виникають при впровадженні стандарту, BRC упаковка і пакувальних матеріалів і основні з них: 

 • Комплексний підхід до безпеки, законності і якості упаковки і пакувальних матеріалів.
 • Скоротити витрати виробництва.
 • Підвищення ефективності процесів виробництва.
 • Вища безпека продукції і нищий ризик відповідальності за продукт. 
 • Нагляд за безпекою продуктів, їх якість і гігієну.
 • Можливість представити торговцям, виробникам продовольчої промисловості та іншим сторонам, один звіт системи оцінки.
 • Скоротити втрати виробництва.

 

Сертифікація BRC/Iop чому?

 

 • Уникнення чисельних аудитів з різних сторін а зокрема торгових мереж. 
 • Поліпшити конкурентоспроможності через отримання доказів для виробництва безпечних продуктів високої якості.
 • Підвищення довіри підрядників, клієнтів, постачальників та контролюючих органів, для яких якість та безпека є найбільш важливим.
 • Сприяння або дозвіл на підписання договорів.
 • Підтвердження відповідності виробничого процесу з міжнародними стандартами і законодавством.

 

Сертифікація BRC паковання і пакувальних матеріалів

 

Коли дотримані всі вимоги стандарту BRC паковання і пакувальних матеріалів, які можуть бути підтверджені під час внутрішніх аудитів, організація може приступити до зовнішеього аудиту. Це повинно бути зроблено третьою стороною - акридитованою одиницею.

Сертифікація матиме два етапи. Під час етапу 1 аудитор з’ясує функціонування системи в організації. Етап 2 відбувається за межами організації. Аудитор підготовить всеосяжну доповідь з сертифікації. 

Під час сертифікації стандарту BRC паковання і пакувальних матеріалів аудитор основну увагу приділятиме огляду діяльності, що здійснюється в організації і їх відповідність вимогам стандарту. 

Після позитивного закінченні сертифікації буде видано сертифікат реєстрації системи BRC паковання і пакувальних матеріалів.

Яка є вартість сертифікація BRC/Iop?

 

В ISOQAR ми практикуємо відповідний підбір пропозицій. Враховуємо, багато факторів, перш ніж представимо вартість сертифікації.

Щоб отримати пропозицію, ми рекомендуємо вам перейти до питання онлайн.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies