вибір аудитора та його роль

вибір аудитора та його роль

У нас в ISOQAR маємо глибоке відчуття зобов’язання, щоб загарантувати, що аудитори, котрих відряджуємо здійснювати аудит мають відповідну кваліфікацію, знання і досвід, є компетентними.

 

Той факт здачі екзаменів з відповідних стандартів не є достатнім для проведення перевірок (аудиту) для ISOQAR ЦСЄ. Аудитор, який призначається до сертифікації Вашої системи управління повинен володіти адекватним досвід і знаннями в Вашій індустрії.

 

Роль аудитора це, перш за все, обєктивна і справедлива перевірка чи Ваша система, незалежно від того, чи це система управління чи система згідності, відповідає вимогам стандарту. Перевіряємо також ефективність системи і забезпечуємо те, що вона підтримує досягнення Ваших бізнес-цілей.

 

Аудитор не перевірить кожен аспект діяльності вашої компанії, тому що це не є необхідним. Розглядається тільки "зразок" діяльності щоб знайти об’єктивне свідчення того, що компанія фактично робить те, що було оголошено відповідно до вимог стандарту.

 

Під час сертифікації систем управління, аудитор розглядає різні процеси на підприємстві. Він звертає особливу увагу на точки, де один процес завершується і починається інший, тому що ми знаємо з досвіду, що це найслабша ланка в системах управління. Аудитор повинен також перевірити чи про процес й справді ефективно приводить до бажаного результату. 

 

Аудитор розмовляє з головою компанії, директором менеджерами і співробітниками компанії.

 

Доказ сповнення вимог - це як правило, запис процесу виробництва або постачання послуг, що стосується всіх аспектів бізнесу. Запис може бути зроблено в паперовому або електронному вигляді.

 

На основі доказів і спостережень аудитор приймає рішення щодо видання рекомендацій до сертифікації.

 

Важливу роль відіграють збори на закриття аудиту, аудитор повинен подати звіт і представляє керівні принципи, які можуть виявитися корисними в розвитку та вдосконалення діяльності.

 

Зверніть увагу, що наш аудитор не має компетенції в галузі консультування. Аудитор це не консультант і не працює таким чином, ми просимо, взяти цей факт до уваги.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies