Аудит оглядовий

Аудит оглядовий

Сертифікація, надана ISOQAR діє протягом 3 років. Щоб термін дії сертифікату системи управління була збережена на протязі цього часу, аудитор повинен провести огляд аудиту (аудиту нагляду) принаймні один раз на рік.

 

Зазвичай перший аудит відбувається раніше, ніж приблизно 12 місяців від дати сертифікації, другий раніше, ніж приблизно 24 місяці від дати сертифікації.

 

Основна мета цього аудиту-це забезпечення ефективної системи управління та перевірка відповідності що до вимог стандарту. Крім того, аудитор підтверджує правильність використання сертифікації шляхом вивчення функціонування системи управління протягом останніх 12 місяців.

 

Тривалість aудиту значною мірою залежить від сертифікованого стандарту та сертифікації однак, він як правило коротший ніж тривалість сертифікації.

 

Винятком вище є сертифікація стандартів BRC і IFS, дійсна на термін 6 або 12 місяців. А при сертифікація BRC і IFS не виконується аудит перегляду.

 

Через 3 роки від першої реєстрації Ваш сертифікат разом з усіма додатками утратить важність. Для того, щоб підтримувати неперервність сертифікації та продовжити її ще до 3-х років ми проводимо аудит ресертифікаційний.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies