Сертифікація етап 2

Сертифікація етап 2

Етап 2 сертифікації зазвичай відбувається протягом одного тижня після завершення 1 етапу. Здійснюється він відповідно до схеми аудиту,котра була представлена в кінці 1 етапу аудиту.

 

Під час 2 етапу  сертифікації виконується  аудит щодо дотримання системи керування, описаного в документації завдяки зібраних об’єктивних доказів. Також важливим критерієм аудиту є перевірка відповідності, які визначено відповідними стандартами.

 

Етап 2 сертифікації зазвичай складається з:

  • Зустрічі на честь відкриття,
  • Розмови з працівниками,
  • Перевірка записів,
  • Перегляд результатів внутрішніх аудитів,
  • Візити до філій або місць постачання послуг, якщо це необхідно,
  • Закриття зборів.

 

Чого все таки шукає аудитор? Аудитор хоче бачити беззаперечні докази  у письмовій формі (електронні й або паперові) що завдання виконується правильно. Процедури та інструкції  цікавлять  його менш за все за виключенням б якщо це є необхідне до виконання  праці належним чином. 

 

Підчас аудиту, взагалі кажучи, аудитор розглядає та аналізує системи управління і шукає відповідь на питання: "Що було заплановано абу управляти фірмою, маючи мету задовільнити клієнта/безпека інформації/безперервність операцій і т. д.?".

 

Aудитора цікавить сам спосіб, який розробило керівництво, щоб уникнути, запобігти і усунути помилки. Аудитор, також зацікавлений планом, який керівництво розробило з метою щоб фірма була успішною. Аудитор хоче знати спосіб визначення цілей і методи їх виконання.

 

У ISOQAR з досвіду ми знаємо, що прийняття нових метод управління це не легкий крок. Ми розуміємо, що керівництву деколи потрібно біля трьох років для повного здійснення нових підходів. Він заснований на базі найкращих елементів старої системи, яка потребує вдосконалення процесів навчання і підготувки людей до змінення умов.

 

Наші аудитори готові вести спостереження діяльності фірми та обговорити з менеджерами і директорами вміст системи. Аудитор зазвичай приділяє 50% свого часу на зауваження а також бесіди з працівниками. Ми пропонуємо аби в цей час аудитора супроводжував тільки один представник управління. Це дозволяє уникнути непотрібного стресу від співбесідника.

 

Ми усвідомлюємо, що працівник є першою людиною, котра знає, чи відповідна дія виконується правильно. Аудитор хоче, щоб побачити, як виглядяють процеси і дії, котрі забезпечують щоб клієнт отримував тільки хороші продукти, тобто ті, котрі замовив.

 

Наприкінці 2 етапу аудитор повинен скласти звіт і підсумовує всі свої спостереження і виголошує їх на закритті зустрічі, яка проходить в останній день аудиту. Може статися так що підчас аудиту будуть помічені незгідності і дефекти у функціонуванні системи управління. Аудитор може скликати зустрічі з керівництвем, перед закінчкнням зустрічі для того, щоб обговорити всі незгідності На закритті аудитор і представляє природу і значення невиконання вимог, таким чином, варто що були присутні всі керівники, власники і представники ради директорів. Результати аудиту будуть збережені у звіті з аудиту

 

Сертифікат буде зроблено після позитивного проведення аудиту і після врегулювання платежів за виконану послугу.

ФОРМА ЗАПИТУ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies