Сертификация ИСО 9001

Трансфер сертификата

Мы предлагаем возможность трансфера сертификата Вашей системы менеджмента в компанию ISOQAR. Трансфер всегда бесплатный (это правило).

 

Трансфер сертификата это признание существующих сертификатов и процедур систем менеджмента, подтвержденных  одним аккредитованным органом по сертификации, другим аккредитованным органом по сертификации и выпуска сертификатов под своей маркой (логотипом).

 

Трансфер может быть осуществлен в любое время. Стоит помнить, что трансфер является признанием существующих сертификатов и процедур систем менеджмента, и поэтому ISOQAR принимает схему надзорных и ресертификационных аудитов, определенных актуальным органом по сертификации.

 

Чтобы приступить к трансферу, необходимо:

  • Обладать действующим и и аккредитованным сертификатом системы менеджмента
  • Удалить все несоответствия, выявленные в ходе последнего аудита.

 

ISOQAR как сертификационный орган, который будет проводить трансфер, обязан проверить статус сертификата. В этой связи, отправьте, пожалуйста, в электронном виде следующие документы:

  • Копию актуального сертификата
  • Отчет о последнем аудите

 

Трансфер не может быть осуществлен в случае отзыва, приостановления или решения о приостановлении действия сертификата. В таком случае мы предлагаем новую сертификацию и регистрацию.

 

Подробную информацию о принципах для трансфера сертификата и регистрации можно найти на веб-сайте МАФ (Международный Аккредитационный Форум) в разделе: Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certifitaction of Management Systems.

Запрос стоимости

Позвоните и узнайте о стоимости трансфера сертификата: +7 925 7 82 62 43

Свяжитесь с нами

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies