Выдача сертификата

BRC СЕРТИФИКАТ

Если сертификат выдан, он должен быть выдан органом по сертификации в течение 42 календарных дней после окончания проверки.

 

Дата (ы) аудита, включенной в сертификате должна быть дата проверки, связанной с выдачей этого сертификата, независимо от того, было ли последующие визиты с целью проверки каких-либо корректирующих действий, вытекающих из ревизии.

 

Сертификат выдается на заводе, но он остается собственностью органа по сертификации Alcumus ISOQAR Ltd., которая сохраняет право собственности и право контролировать его использование.

IFS

Сертификат будет действителен с даты его выдачи, записанной на сертификате, и истекает через 12 месяцев. Дата обновления аудита должна быть определена с момента предыдущего аудита.

 

Время между датой проведения проверки и датой выдачи сертификата составляет в среднем от 6 до 8 недель.

ВАЖНО

Обратите внимание, что все сертификаты, выданные нашим certificaion органом, вместе с вложениями принадлежат Alcumus ISOQAR Ltd.

Свяжитесь с нами

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies