Сертификация продукта – этап 2

ОТЧЕТ BRC FOOD

В случае несоблюдения требований, организация должна принять корректирующие действия.

 

Корректирующие действия на выявленные несоответствия должно быть принято в течение 28 дней.

 

Орган по сертификации будет рассматривать доказательства в течение 14 дней. Если корректирующие действия являются удовлетворительными, то сертификат выдается. Клиент и ISOQAR офис получить подробный отчет.

ОТЧЕТ IFS FOOD

В случае несоблюдения требований аудита, компания должна составить план корректирующих мероприятий орган по сертификации.

 

Компания должна дать письменное план корректирующих действий до получения окончательного доклада и сертификат.

 

Аудитор или представитель органа по сертификации должен оценить адекватность плана корректирующих действий до разработки окончательного доклада о ревизии.

Общие элементы BRC и IFS

Оценка аудита зависит от количества и веса любых несоответствиях, обнаруженных в ходе проверки.

 

Отчет о результатах аудита должен дать возможность читателю получить информацию о:

  • соответствующие меры по контролю безопасности пищевых продуктов и улучшения, сделанные с момента последнего аудита,
  • системы, используемые в процедурах "наилучшей практики", оборудования и методов производства,
  • несоответствия, корректирующие действия, предпринятые и планы, чтобы удалить его основную причину (превентивное действие).

Свяжитесь с нами

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies