Сертификация ИСО 9001

Oбучение

ISOQAR проводит открытые и закрытые обучение по следующим стандартами: ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, НАССР, ISO 14001, OHSAS 18001

 

ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001 / ISO 22000 / FSSC 22000 / НАССР / ISO 14001 / OHSAS 18001

Курс предназначен для лиц, которые хотят получить базовые и практическое понимание требований стандарта.

 

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ISO 9001 / ISO 22000 / FSSC 22000 / НАССР / ISO 14001 / OHSAS 18001

Курс предназначен для лиц, желающих приобрести практические знания о аудитt систем менеджмента качества. Участники узнают, как представить план действий по аудиту, как написать отчет и сделать рекомендации письменные и устные руководствe компании.

 

Если хотите более подробную информацию, мы рекомендуем Вам позвонить или отправить сообщение по электронной почте.

Свяжитесь с нами

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies