Transfer certyfikatu - ISOQAR

Transfer certyfikatu

Oferujemy możliwość całkowicie darmowego transferu certyfikatu Państwa systemu zarządzania do ISOQAR.

 

Transfer certyfikatu jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji systemów zarządzania, przyznanych przez jedną akredytowaną jednostkę certyfikującą, przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą, w celu wydania własnej certyfikacji.

 

Do transferu certyfikatu można przystąpić w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji dlatego też, ISOQAR przyjmuje schemat auditów przeglądowych lub auditu recertyfikującego, który określiła bieżąca jednostka certyfikująca.

 

Aby przystąpić do transferu certyfikatu należy:

  • Posiadać ważny i akredytowany certyfikat systemu zarządzania,
  • Usunąć wszystkie niezgodności wykryte podczas ostatniego auditu, jeśli miało to miejsce.

 

ISOQAR jako jednostka certyfikująca, która będzie przyjmować Państwa certyfikację, zobowiązana jest do sprawdzenia jej statusu. W tym celu poprosimy Państwa o przesłanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów:

  • Kopii bieżącego certyfikatu,
  • Kopii raportu z ostatniego auditu.

 

Transfer certyfikatu nie możne zostać dokonany w przypadku, gdy certyfikat został wycofany, zawieszony lub grozi mu zawieszenie. W takim przypadku zaproponujemy Państwu nową certyfikację.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą na transfer certyfikacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego zapytania ofertowego.

Formularz ofertowy

Wypełnij przygotowany przez nas formularz ofertowy, a my na podstawie otrzymanych danych przygotujemy dopasowaną ofertę na certyfikację lub transfer certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności