Transfer certyfikatu - ISOQAR

Transfer certyfikatu

Oferujemy możliwość całkowicie darmowego transferu certyfikatu Państwa systemu zarządzania do ISOQAR.

 

Transfer certyfikatu jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji systemów zarządzania, przyznanych przez jedną akredytowaną jednostkę certyfikującą, przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą, w celu wydania własnej certyfikacji.

 

Do transferu certyfikatu można przystąpić w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji dlatego też, ISOQAR przyjmuje schemat auditów przeglądowych lub auditu recertyfikującego, który określiła bieżąca jednostka certyfikująca.

 

Aby przystąpić do transferu certyfikatu należy:

  • Posiadać ważny i akredytowany certyfikat systemu zarządzania,
  • Usunąć wszystkie niezgodności wykryte podczas ostatniego auditu, jeśli miało to miejsce.

 

ISOQAR jako jednostka certyfikująca, która będzie przyjmować Państwa certyfikację, zobowiązana jest do sprawdzenia jej statusu. W tym celu poprosimy Państwa o przesłanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów:

  • Kopii bieżącego certyfikatu,
  • Kopii raportu z ostatniego auditu.

 

Transfer certyfikatu nie możne zostać dokonany w przypadku, gdy certyfikat został wycofany, zawieszony lub grozi mu zawieszenie. W takim przypadku zaproponujemy Państwu nową certyfikację.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą na transfer certyfikacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego zapytania ofertowego.

Formularz ofertowy

Wypełnij przygotowany przez nas formularz ofertowy, a my na podstawie otrzymanych danych przygotujemy dopasowaną ofertę na certyfikację lub transfer certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies