szkolenie przejście na ISO 9001:2015 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs skierowany jest do osób posiadających wiedzę o normie ISO 9001:2008, które chcą zrozumieć wymagania wynikające ze zmiany na nową wersję ISO 9001:2015.

 

Szkolenie będzie szczególnie korzystne dla każdego, kto chce w pełni zrozumieć i wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Szkolenie jest polecane dla menedżerów, pełnomocników, pracowników działu jakości, konsultantów i auditorów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat.

 

Cele szkolenia

  • Zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015
  • Ułatwienie przejścia z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
  • Zidentyfikowanie potencjalnych zmian wymaganych w ramach istniejącego systemu zarządzania jakością
  • Określenie i wdrożenie strategii przejścia ISO 9001:2015
  • Jak ISO 9001 się zmienia?
  • Wprowadzenie do Aneksu SL i struktury wysokiego poziomu
  • Cele i założenia standardu ISO 9001:2015
  • Poznawanie nowych pojęć i definicji
  • Zrozumienie zmian klauzul i wymagań
  • Planowanie ścieżki przejścia na nową wersję certyfikatu ISO 9001:2015

 

Miejsce prowadzenia szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w różnych miastach w Polsce. Najczęściej w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.

 

Zachęcamy do zgłaszania innych miast, w których byliby Państwo zainteresowani uczestniczeniem w szkoleniu otwartym.

 

Na życzenia Klienta możemy zorganizować szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Informacje dodatkowe

Najbliższe terminy szkoleń:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Koszt szkolenia

400 PLN netto + 23% VAT

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies