Szkolenie Prawo ochrony środowiska w realiach polskich przedsiębiorstw

Prawo ochrony środowiska w realiach polskich przedsiębiorstw

Duża liczba regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz ich stopień skomplikowania, a także częste zmiany powodują, że przedsiębiorcom coraz trudniej pozostać na bieżąco z wymaganiami nakładanymi przez ustawodawcę. Z kolei niedopełnienie obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy może wiązać się z wysokimi karami.

 

Celem szkolenia jest omówienie i przypomnienie wybranych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, którym podlegają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski oraz przedstawienie zasad wyliczania opłat za emisje do powietrza.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników firm chcących poznać typowe wymagania w zakresie przepisów środowiskowych,
 • osób odpowiedzialnych za zagadnienia ochrony środowiska w zakładzie,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Zakres szkolenia:

 • Ochrona środowiska – podstawy teoretyczne.
 • Zasady czytania aktów prawnych.
 • Identyfikacja wpływów firmy na środowisko i związanych z nimi wymagań prawnych.
 • Zasady postępowania z odpadami, w tym:
  • Magazynowanie
  • Transport
  • Ewidencja i sprawozdawczość (w tym sprawozdania – do 15.03. za rok poprzedni)
 • Instalacje oraz wymagania z nimi związane (pozwolenia lub zgłoszenia)
 • Emisje do powietrza (zorganizowane i niezorganizowane), oraz zasady sprawozdawczości i ewidencji z nimi związane, w tym raportowanie do KOBIZE (do 28.02. za rok poprzedni) do Marszałka (do 31.03. za rok poprzedni).
  • Wyliczanie opłat z tytułu emisji do powietrza – przykłady
 • Wybrane obowiązki związane z eksploatacją urządzeń zawierających F-gazy
 • Opakowania i odpady opakowaniowe oraz zasady sprawozdawczości i ewidencji z nimi związane
 • Sankcje
 • Pytania i dyskusja

 

Czas trwania: 1 dzień

Szczegóły i zapisy na szkolenie

Termin szkolenia:

 • 10.02.2022 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmwane są do 31.01.2022
 • 07.03.2022 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmwane są do 25.02.2022

 

Koszt:

500 PLN netto + 23% VAT
Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności