Prawo Ochrony Środowiska

CELE SZKOLENIA

Duża liczba regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz ich stopień skomplikowania, a także częste zmiany powodują, że przedsiębiorcom coraz trudniej pozostać na bieżąco z wymaganiami nakładanymi przez ustawodawcę. Z kolei niedopełnienie obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy może wiązać się z wysokimi karami.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie wymagań związanych z korzystaniem ze środowiska. W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. obowiązki przedsiębiorców wynikające z uregulowań prawnych, zasady ewidencji i sprawozdawczości dla organów kontrolujących oraz konsekwencje wynikające z niewywiązania się z tych obowiązków. 

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw i podmiotów korzystających ze środowiska, które muszą spełniać wymagania i regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska.

 

Czas:

1 dzień (bez warsztatów)  

2 dni (z warsztatami)

Uczestnicy mogą zdecydować, się na udział tylko w jednym lub w obu dniach szkolenia.

 

Program szkolenia:

Dzień 1-szy
1.    Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
   1.1.    Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą przepisy
   1.2.    Przegląd najważniejszych obowiązków
   1.3.    Od czego zacząć - jak identyfikować wspomniane obowiązki
   1.4.    Przegląd najważniejszych wymagań prawnych
2.    Vademecum biurokraty - ewidencja i sprawozdawczość
   2.1.    Informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz opłaty z nim związane
   2.2.     „Zapominanie” i „pomijane” emisje - czyli o czym należy pamiętać. Organy pamiętają. 
   2.3.    Odpady - czyli ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania nimi
      2.3.1.    Przekazywanie odpadów osobom fizycznym - nie zawsze i nie wszystko.
      2.3.2.    Oleje odpadowe - czyli regulacja szczegółowa
   2.4.    Opakowania i odpady opakowaniowe - czyli kolejny obowiązek nie tylko w Polsce 
   2.5.    Raportowanie do KOBIZE - czyli biegła znajomość własnych emitorów
  2.6.    Numer BDO - obowiązek prawie powszechny o niskim stopniu realizacji i wysokich kosztach braków w tym zakresie
   2.7.    Substancje kontrolowane i f-gazy
   2.8.    Hałas w środowisku
   2.9.    Substancje chemiczne - kolejny pomijany obowiązek
Dzień 2-gi
3.    Warsztaty (opcja)
   3.1.    Identyfikacja obowiązków środowiskowych
  3.2.    Ewidencja odpadów - czyli jak wypełnić Kartę Przekazania Odpadu i Kartę Ewidencji Odpadu oraz jak i gdzie raportować ilości wytwarzanych odpadów do Marszałka
   3.3.    Wyliczanie opłat za emisję do powietrza
      3.3.1.    Emisja niezorganizowana - ciekawe przypadki
      3.3.1.1.    czyli jak wyliczyć emisje i opłaty z procesów spawania i malowania farbami na wolnym powietrzu
       3.3.1.2.    czyli jak wyliczać emisje i opłaty w przypadku stosowania aerozoli lub drukarek atramentowych 
        3.3.1.3.    wymaga prowadzenia ewidencji i naliczania opłat
      3.3.2.    Do którego Marszałka złożyć sprawozdanie
 

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt uczestnictwa:

1 dzień – 500 PLN netto + 23% VAT

2 dni – 950 PLN netto + 23% VAT

 

Terminy szkoleń:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

Na życzenia Klienta możemy zorganizować szkolenie zamknięte w jego siedzibie.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies