Szkolenie Asertywny Auditor - ISOQAR

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest rozwój oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które mogą pojawić się podczas prowadzenia auditu, a także wskazanie roli asertywności w budowaniu autorytetu auditora.

 

Praca auditora w dużej mierze polega na komunikacji z ludźmi. Z jednej strony wymaga to od niego umiejętności wpływania na innych i wydobywania niezbędnych informacji, a z drugiej strony umiejętności odmawiania i nie poddawania się próbom manipulacji ze strony innych osób.

 

Dobry auditor powinien cechować się zdolnością dążenia do celu oraz wyznaczania granic przy jednoczesnym zapewnieniu przyjaznej atmosfery i poczucia wzajemnego szacunku. Niewątpliwie przydatny w tym będzie rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie asertywności.

 

Adresaci szkolenia:

 • Auditorzy wewnętrzni
 • Auditorzy wiodący
 • Kandydaci na auditorów

 

Czas trwania: 1 dzień

 

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak rozumieć asertywność?
 • Jaki jestem w komunikacji z innymi?
 • Po co mam określać granice?
 • Czy daję sobie i innym prawo mieć swoje zdanie?
 • Jak się komunikować asertywnie?
 • Czy biorę odpowiedzialność za słowa jakie kieruję do innych i sposób w jaki się komunikuję?
 • Jak ludzie reagują na różne rodzaje komunikacji i dlaczego?
 • Jakie korzyści daje nam w życiu asertywność?
 • Czy warto pracować nad swoją postawą?

INFORMACJE DODATKOWE

Termin szkolenia:

 • 03.11.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 22.10.2021

 

Koszt szkolenia:

500 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Zgłoszenia na szkolenie:

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności