Efektywność energetyczna budynków komercyjnych - szkolenie

Efektywność energetyczna budynków komercyjnych szkolenie we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw zarządzających, inwestujących lub posiadających budynki komercyjne.

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czy jakość środowiska wewnętrznego ma wartość i z czego ona wynika?
 • Jakie metody mogą być wykorzystane do określenia jakości środowiska wewnętrznego, efektywności energetycznej, szacunku efektów ekonomicznych i ekologicznych?
 • Jakie informacje zawarte są w certyfikacie BREEAM, świadectwie charakterystyki energetycznej oraz jak można uzyskać informacje o pośrednim stopniu szczegółowości?
 • Co kryje się pod pojęciami audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny budynku, jak kwestie te są definiowane w polskim prawie?
 • Jakie możliwości stwarzają dynamiczne metody symulacji budynków?
 • Jak poprawić jakość środowiska wewnętrznego i równocześnie obniżyć zapotrzebowanie na energię?

 

Zakres szkolenia:

 • Komfort środowiska wewnętrznego a wydajność pracy i zapotrzebowanie na energię. Parametry klimatu wewnętrznego i wpływ na wydajność pracy, zależność zakresu parametrów środowiska i zapotrzebowania na ciepło/chłód, relacje kosztów wynagrodzeń i kosztów energii
 • Ogólne zasady efektywności energetycznej, podstawowe pojęcia, metody obliczeniowe, efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne

  Podstawy formalne zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
 • Narzędzia służące ocenie środowiskowej i energetycznej budynków. Wykorzystanie programów komputerowych do oceny jakości energetycznej budynków.
 • Możliwości analizy działań modernizacyjnych, wpływ na komfort cieplny, jakość powietrza, zapotrzebowanie na energię, projekcja na systemy certyfikujące budynki.

 

Szkolenie jednodniowe.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Informacje dodatkowe

Sylwetki wykładowców:

 

dr inż. Jerzy Sowa

Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków. Członek zespołów naukowych realizujących wiele polskich i międzynarodowych projektów badawczych (także jako ich kierownik). Ekspert oceniający wnioski oraz realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aktywny recenzent wielu polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich oraz inżynierskich. Współinicjator i organizator konferencji “Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” odbywających się co 2 lata w Warszawie.

 

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

Kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP.

Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskany w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zużycia energii, efektywności energetycznej budynków oraz systemami i źródłami energii w budynkach. Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie świadomości o zrównoważonym rozwoju wśród projektantów, architektów czy inżynierów. Jerzy w swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies