Efektywność energetyczna budynków komercyjnych - szkolenie

Efektywność energetyczna budynków komercyjnych szkolenie we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw zarządzających, inwestujących lub posiadających budynki komercyjne.

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czy jakość środowiska wewnętrznego ma wartość i z czego ona wynika?
 • Jakie metody mogą być wykorzystane do określenia jakości środowiska wewnętrznego, efektywności energetycznej, szacunku efektów ekonomicznych i ekologicznych?
 • Jakie informacje zawarte są w certyfikacie BREEAM, świadectwie charakterystyki energetycznej oraz jak można uzyskać informacje o pośrednim stopniu szczegółowości?
 • Co kryje się pod pojęciami audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny budynku, jak kwestie te są definiowane w polskim prawie?
 • Jakie możliwości stwarzają dynamiczne metody symulacji budynków?
 • Jak poprawić jakość środowiska wewnętrznego i równocześnie obniżyć zapotrzebowanie na energię?

 

Zakres szkolenia:

 • Komfort środowiska wewnętrznego a wydajność pracy i zapotrzebowanie na energię. Parametry klimatu wewnętrznego i wpływ na wydajność pracy, zależność zakresu parametrów środowiska i zapotrzebowania na ciepło/chłód, relacje kosztów wynagrodzeń i kosztów energii
 • Ogólne zasady efektywności energetycznej, podstawowe pojęcia, metody obliczeniowe, efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne

  Podstawy formalne zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
 • Narzędzia służące ocenie środowiskowej i energetycznej budynków. Wykorzystanie programów komputerowych do oceny jakości energetycznej budynków.
 • Możliwości analizy działań modernizacyjnych, wpływ na komfort cieplny, jakość powietrza, zapotrzebowanie na energię, projekcja na systemy certyfikujące budynki.

 

Szkolenie jednodniowe.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Informacje dodatkowe

Sylwetki wykładowców:

 

dr inż. Jerzy Sowa

Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków. Członek zespołów naukowych realizujących wiele polskich i międzynarodowych projektów badawczych (także jako ich kierownik). Ekspert oceniający wnioski oraz realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aktywny recenzent wielu polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich oraz inżynierskich. Współinicjator i organizator konferencji “Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” odbywających się co 2 lata w Warszawie.

 

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

Kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP.

Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskany w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zużycia energii, efektywności energetycznej budynków oraz systemami i źródłami energii w budynkach. Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie świadomości o zrównoważonym rozwoju wśród projektantów, architektów czy inżynierów. Jerzy w swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności