Audyt energetyczny przedsiębiorstwa szkolenie

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa szkolenie we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii

Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorstw nie będących SME.


Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 

 • Co kryje się pod pojęciami audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny budynku, jak kwestie te są definiowane w polskim prawie?
 • Jakie metody mogą być wykorzystane do określenia efektywności energetycznej, szacunku efektów ekonomicznych i ekologicznych?
 • Jakie przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego?
 • Co powinien zawierać audyt i jakie informacje należy sprawozdać Prezesowi URE?
 • Jakie informacje należy udostępnić i przeanalizować przy wykonywaniu audytu?
 • Jaką wartość dla przedsiębiorstwa może mieć audyt energetyczny?
 • Czy jest sposób na uniknięcie obowiązku wykonania audytu energetycznego?

 

Zakres szkolenia:

 

 • Ogólne zasady efektywności energetycznej, podstawowe pojęcia, metody obliczeniowe, efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne. Podstawy formalne zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 
 • Interpretacja obowiązku przeprowadzenia audytu i jego procedura formalna
 • Zakres audytu spełniającego wymagania formalne i pragmatyczne;
 • Omówienie danych niezbędnych do opracowania audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
 • Przykłady działań modernizacyjnych do uwzględnienia w audycie

Informacje dodatkowe:

Sylwetki wykładowców:

 

mgr inż. Marek Amrozy

Ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, kierownik działu Efektywności Energetycznej. Doświadczony audytor energetyczny, autor lub współautor ponad 500 audytów energetycznych budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (w tym odnawialnych) oraz obiektów przemysłowych. Autor kilkudziesięciu koncepcji przedprojektowych odnawialnych źródeł energii. Koordynator weryfikacji kilkuset inwestycji zrealizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie efektywności energetycznej. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektów finansowanych przez PARP, Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank. Członek Komitetu Technicznego 211 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

dr inż. Maciej Mijakowski

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Poszanowania Energii, członek zarządu International Building Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, specjalista w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie (ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji i klimatyzacji) oraz przemyśle (energia chłodnicza, odzysk ciepła odpadowego). Autor i współautor ponad 50 audytów energetycznych, analiz i koncepcji przedprojektowych służących poprawie efektywności energetycznej budynków i zakładów przemysłowych. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych przez PARP, Komisję Europejską (Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, Horizon 2020, Framework Programme 5 and 6), Norweski Mechanizm Finansowy.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności