Auditor wewnętrzny ISO 50001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią ISO 50001.

 

Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia działań auditowych. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji. Ponadto uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem energią.

Program szkolenia stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi ćwiczeniami, które pozwolą kursantom zapoznać się z procedurą oraz zasadami prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania energią.

 

Adresatami szkolenia są:

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 50001;
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią oraz poprawę efektywności energetycznej;
 • Kadra kierownicza;
 • Pełnomocnicy ds. jakości oraz środowiska.

 

Program szkolenia

Dzień 1
1. Kontekst ISO 50001 - powody zoptymalizowanego gospodarowania energią i podstawowe metody oszczędzania energii 
2. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001 - omówienie podstawowych wymagań normy ISO 50001 
a. Planowanie - Audyt energetyczny / przegląd energetyczny / cele, zadania i plany działań
b. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, których organizacja zobowiązała się przestrzegać
c. Role i zakres odpowiedzialności związane z ISO 50001
d. Monitorowanie SZE - Energia Bazowa, Wskaźniki Wyniku Energetycznego
e. Audyty wewnętrzne. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze.
3. Praktyczne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią
4. Podstawowe informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania energią
5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia, utrzymania i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią. Audyt certyfikujący i audyty nadzoru.

Dzień 2
1. Wymagania normy ISO 50001 w kontekście przeprowadzenia auditu wewnętrznego
2. Rola i zadania auditora wewnętrznego
3. Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011 (wykład + ćwiczenia)
a. planowanie auditów wewnętrznych,
b. przygotowanie do auditu,
c. prowadzenie działań auditowych,
d. przygotowanie listy kontrolnej,
e. dokumentowanie auditu (identyfikacja i zapis niezgodności, analiza dokumentacji i zapisów),
f. przygotowanie raportu z auditu.
4. Pytania i dyskusja
 

Efekty kształcenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Wymagań normy ISO 50001
 • Korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią
 • Planowania oraz prowadzenia działań auditowych systemy ISO 50001 zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011

 

Dlaczego warto wybrać ISOQAR?

 • Jesteśmy akredytowaną przez UKAS jednostką certyfikującą, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.
 • Nasi trenerzy są ekspertami w swoich dziedzinach i posiadają wieloletnie doświadczenie.
 • Oferujemy szeroką gamę szkoleń dostosowanych do wymagań naszych klientów.
 • Organizowane przez nas szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników.
 • Oferujemy konkurencyjne ceny.

INFORMACJE DODATKOWE

Kosz uczestnictwa:  

1100 pln + 23% VAT / osoba 

 

Cena obejmuje:

 • Imienny Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe oraz lunch

 

Terminy szkolenia:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia:

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń pod numer 22 649 76 64

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies