szkolenie wymagania PN-EN 16636 - ISOQAR

wymagania PN-EN 16636

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać podstawowe i praktyczne zrozumienie wymagań standardu PN-EN 16636. Kurs jest oparty na wiedzy praktycznej. Omawiane są wymagania normy wraz z ich interpretacją oraz zastosowaniem w organizacji.

Dla oceny zrozumienia uczestników przewidziany jest egzamin z zakresu kursu.

 

Czas trwania: 1 dzień.

Wymagane doświadczenie: Nie jest wymagane.

 

Kurs omawia następujące elementy:

  • obowiązki i kompetencje firmy zapewniającej profesjonalną ochronę przed szkodnikami,
  • wymagania, jakie musi spełniać firma na zgodność z normą PN-EN 16636, w zakresie:

            - kontaktu z klientem,

            - oceny obiektu,

            - oceny ryzyka,

            - planu ochrony przed szkodnikami,

            - realizacji, monitoringu i dokumentowania usługi,

  • obszary objęte ochroną (checklista do kontroli środowiska),
  • wymagania standardów bezpieczeństwa żywności dot. kontroli szkodników.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Poznanie i zrozumienie elementów systemu usług zarządzania szkodnikami zgodnego z PN-EN 16636,
  • Poznanie terminologii stosowanej w normie oraz organizacjach posiadających wdrożone systemy zarządzania według PN-EN 16636,
  • Poznanie znaczenia indywidualnych ról i odpowiedzialności w procesie.

Informacje dodatkowe

Termin: 

Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej. Firmy zainteresowane odbyciem tego szkolenia zachęcamy do kontaktu z biurem ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies