Szkolenie Food Fraud & Food Defense - ISOQAR

Szkolenie Food Fraud & Food Defense

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i zapobiegania zjawiskom Food Fraud oraz Food Defense. Zagadnienia te zyskują w ostatnich latach na popularności. Rozwój standardów bezpieczeństwa żywności takich jak IFS, BRC, FSSC 22000 oraz ISO 22000 wymagają od firm z branży spożywczej podejmowania działań, które mają minimalizować ryzyko zafałszowania lub skażenia żywności.

 

Food Fraud (zafałszowanie żywności) – polega na rozmyślnym i celowym zastępowaniu, niewłaściwym etykietowaniu, fałszowaniu lub podrabianiu żywności, składników, surowców lub opakowań wprowadzanych na rynek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.

 

Food Defense (obrona żywności) – koncentruje się na ochronie żywności przed jej celowym skażeniem substancjami chemicznymi, biologicznymi lub innymi mającymi szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i życie.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz umiejętność praktyczne w zakresie identyfikowania, zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z fałszowaniem żywności i ochroną żywności przed przed jej skażeniem.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest m.in. firm z branży spożywczej, a w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności.

  • Pełnomocnicy ds. jakości bezpieczeństwa żywności
  • Auditorzy wewnętrzni
  • Kierownicy produkcji
  • Kierownicy i pracownicy działów jakości

 

Omawiane zagadnienia:

  • Wprowadzenie do kontekstu Food Fraud oraz Food Defense.
  • Wymagania standardów uznanych przez GFSI w zakresie fałszowania i ochrony żywności.
  • Przyczyny i sposoby fałszowania żywności.
  • Analiza podatności na oszustwa żywnościowe.
  • Plan ograniczania oszustw produktowych i obrony żywności przed skażeniem.

 

Liczba godzin: 6 godz. edukacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE

Terminy szkoleń:

  • 13.06.2022 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 03.06.2022

 

Koszt szkolenia:

500 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności