Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22000 / FSSC 22000 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 / FSSC 22000.

Audit wewnętrzny służyć ma sprawdzeniu czy wdrożony w organizacji system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 22000 / FSSC 22000. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się jak przygotować i przeprowadzić audit wewnętrzny, jak pisać raport i w jakis sposób udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłej poprawy stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs stanowi połączenie wykładu z praktycznymi warsztatami oraz pracą grupową. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Z czego składa się audit.
 • Wymagania dla auditorów.
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów.
 • Techniki auditu – podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu.
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody.
 • Działania poauditowe, ocena skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Prezentacja wyników auditu.
 • Ćwiczenia.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Zrozumienie ważności indywidualnych ról i odpowiedzialności dla doskonalenia - model PDCA,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów. 

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja i termin szkolenia:

 • 14-15.02.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 04.02.2023
 • 08-09.03.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 27.02.2023

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na adres szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności