Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22000 / FSSC 22000 - ISOQAR

Cele szkolenia Auditor wewnętrzny ISO 22000 / FSSC 22000

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 / FSSC 22000.

Audit wewnętrzny służyć ma sprawdzeniu czy wdrożony w organizacji system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 22000 / FSSC 22000. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się jak przygotować i przeprowadzić audit wewnętrzny, jak pisać raport i w jakis sposób udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłej poprawy stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs stanowi połączenie wykładu z praktycznymi warsztatami oraz pracą grupową. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego wydany przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Przypomnienie głównych wymagań normy ISO 22000 oraz standardu FSSC 22000 pod kątem auditowania.
 • Z czego składa się audit.
 • Wymagania dla auditorów.
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów.
 • Techniki auditu – podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu.
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody.
 • Działania poauditowe, ocena skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Prezentacja wyników auditu.
 • Ćwiczenia.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Zrozumienie ważności indywidualnych ról i odpowiedzialności dla doskonalenia - model PDCA,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów. 

Informacje dodatkowe - Auditor wewnętrzny ISO 22000 / FSSC 22000

Koszt:

1090 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja i termin szkolenia:

 • 11-12.10.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 29.09.2023

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na adres szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności