szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22000 - iSOQAR

Cele szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000.

Audit wewnętrzny służyć ma sprawdzeniu czy wdrożony w organizacji system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 22000. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się jak przygotować i przeprowadzić audit wewnętrzny, jak pisać raport i w jakis sposób udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłej poprawy stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs stanowi połączenie wykładu z praktycznymi warsztatami oraz pracą grupową. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat wymagań normy ISO 22000. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 22000/HACCP.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami,
 • Zapisy jako niezbędne dowody podczas auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa),
 • Auditowanie łańcucha żywnościowego - elementy i zbieranie dowodów,
 • Sprawdzanie PRP i OPRP i sprawdzanie, że są poprawnie używane,
 • Zarządzanie kryzysem i wycofywanie produktu z łańcucha żywnościowego,
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Zrozumienie ważności indywidualnych ról i odpowiedzialności dla doskonalenia - model PDCA,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów. 

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja i termin szkolenia:

 • 27-28.09.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 17.09.2021
 • 13-14.12.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 03.12.2021

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Skontaktuj się z nami mailowo: szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności