szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22000 - iSOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą nabyć praktycznej wiedzy dotyczącej auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Audit ma służyć sprawdzeniu czy system jest stworzony i funkcjonuje zgodnie z wymogami standardu ISO 22000 / FSSC 22000. Ponadto uczestnicy nauczą się jak przedstawić plan działań na audicie, jak pisać raport i udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłej poprawy stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs jest nastawiony na praktyczne podejście. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego.

 

Dla oceny zrozumienia uczestników przewidziany jest test wielokrotnego wyboru z zakresu kursu.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 22000/HACCP.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami,
 • Zapisy jako niezbędne dowody podczas auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa),
 • Auditowanie łańcucha żywnościowego - elementy i zbieranie dowodów,
 • Sprawdzanie PRP i OPRP i sprawdzanie, że są poprawnie używane,
 • Zarządzanie kryzysem i wycofywanie produktu z łańcucha żywnościowego,
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Zrozumienie ważności indywidualnych ról i odpowiedzialności dla doskonalenia - model PDCA,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów. 

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja i termin szkolenia:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Skontaktuj się z nami mailowo: szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies