Szkolenie Auditor Wewnętrzny BRC Packaging

CELE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie auditowania systemu BRC Packaging. Celem auditu jest uzyskanie wiarygodnego obrazu działalności organizacji i poziomu zgodności z wymaganiami standardu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzania auditu. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Program szkolenia stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy kursu otrzymają imienne certyfikaty auditora wewnętrznego, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Omówienie wymagań standardu BRC Packaging
 • Czym są audity wewnętrzne i jak jest ich rola
 • Sylwetka auditora wewnętrznego
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów.
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu.
 • Listy pytań kontrolnych.
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Tworzenie raportu z auditu.
 • Działania poauditowe.
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa)
 • Prezentacja wyników auditu.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt:

990 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Terminy kursu:

 • wrzesień 2023 - szkolenie w formie online

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności