zasady zarządzania kryzysowego, rola i zadania zespołu zarządzania szk

zasady zarządzania kryzysowego, rola i zadania zespołu zarządzania we współpracy z BCMG

Co zyskujesz

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie ról i odpowiedzialności poszczególnych zespołów zarządzania kryzysowego, w tym niezbędnej wiedzy w zakresie opracowania praktycznych zasad (procedur) wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji kryzysowej oraz zasad współpracy ze służbami pracującymi w trybie ciągłym tj. centrum zarządzania kryzysowego, straż, policja.  Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne rozwiązania i dobre praktyki w zakresie opracowania i wdrożenia odpowiednich struktur zarządzania kryzysowego w organizacji wraz z przypisaniem odpowiednich zadań na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej w oparciu o dobry praktyki i międzynarodowe standardy.

                                                                                                                                            

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania kryzysowego w swojej organizacji – właściciele infrastruktury krytycznej
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania kryzysowego

 

 

Zakres tematyczny

 • Rola i znaczenie systemu zarządzania ciągłością działania na poziomie administracji publicznej i organizacji biznesowych
 • Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie utrzymania ciągłości działania i zarządzania kryzysowego
 • Przedstawienie i analiza założeń zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS 25999
 • Opracowanie i budowa struktur zarządzania kryzysowego w organizacjach wraz z określeniem zadań
 • Budowa planów komunikacji kryzysowej
 • Funkcje sztabu kryzysowego wraz z przypisaniem zadań i odpowiedzialności
 • Zasady tworzenia polityki medialnej
 • Zasady opracowania procedur postępowania dla sztabu kryzysowego w ramach planów ciągłości działania zgodnie ze standardem ISO 22301/BS 25999
 • Analiza ryzyka i zagrożeń oraz zasady budowania strategii ciągłości działania ukierunkowane na komunikację zewnętrzną (Klienci, Udziałowcy, Nadzorcy Rynku).

Informacje dodatkowe:

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej. Firmy zainteresowane odbyciem tego szkolenia zachęcamy do kontaktu z biurem ISOQAR.

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies