Zarządzanie ryzykiem pod kątem zarządzania ciągłością działania

zarządzanie ryzykiem pod kątem zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji we współpracy z BCMG

Co zyskujesz

Uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji i ryzykiem w obszarze IT na podstawie wymagań ISO 27005 oraz RISK IT.

Uczestnicy warsztatów opracują pakiet dokumentacji tj. przykładowa analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji, szablon klasyfikacji informacji i zasobów teleinformatycznych, wzór Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Teleinformatycznego) wraz z szablonami procedur, instrukcja reagowania na incydenty bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa.

 

 

Odbiorcy szkolenia

  • Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania kryzysowego w swojej organizacji – właściciele infrastruktury krytycznej
  • Audytorzy Wewnętrzni
  • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania kryzysowego

 

 

Zakres tematyczny

  • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem (przegląd metod zarządzania ryzykiem)
  • Szczegółowe omówienie wymagań procedury zarządzania ryzykiem oraz podejść do identyfikacji ryzyka (wybrane metody na podstawie ISO 27005)
  • Omówienie najważniejszych elementów procedury zarządzania ryzykiem (opracowanie scenariuszy, skal i opisów, definicji klasyfikacji ryzyka, wybór podejścia szacowania ryzyka, metody identyfikacji ryzyka, sposobu prezentacji ryzyka, raport z analizy ryzyka, itp.)
  • Omówienie realizacji wykonania analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka w obszarze IT na przykładzie metodyki RISK IT
  • Budowa i prezentacja raportu z wynikami szacowania ryzyka IT

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin: 

Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej. Firmy zainteresowane odbyciem tego szkolenia zachęcamy do kontaktu z biurem ISOQAR.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności