System zarządzania ciągłością działania

Cele szkolenia

Intensywne warsztaty prezentujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrażania i utrzymywania w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301. W trakcie szkolenia uczestnicy zyskają wiedzę z zakresu realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach głównych obszarów systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenie ma również zapewnić uczestnikom wiedzę w zakresie przejścia organizacji przez proces certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania ciągłością działania na zgodność z normą ISO 22301.

 

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania
 • Menedżerowie projektów dot. zgodności
 • Konsultanci i koordynatorzy ds. bezpieczeństwa
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 22301
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa

 

Czas trwania: 2 dni

 

Zakres szkolenia:

DZIEŃ 1 

 • Wprowadzenie – sytuacje kryzysowe, incydenty bezpieczeństwa, ciągłość działania, odtwarzanie po awariach 
 • Kontekst organizacji 
 • Przywództwo w ramach SZCD 
 • Planowanie 
 • Wsparcie 
 • Działania z zakresu planowania i kontroli 
 • Analiza wpływu zdarzenia na biznes (z ang. BIA - Business Impact Analysis) 
 • Analiza ryzyka w zakresie przerwania krytycznych procesów/ usług 

DZIEŃ 2 

 • Opracowanie Strategii Ciągłości Działania 
 • Opracowanie procedur awaryjnych i Planu Ciągłości Działania 
 • Ćwiczenie i testowanie 
 • Ocena efektywności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania 

(szczegółowy program szkolenia dostępny na prośbę uczestnika)

 

Trener:

Specjalista w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej.

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Koszt szkolenia:

Szkolenie online: 1300 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Zgłoszenia na szkolenie:

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 668 932 136

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności