szkolenie wdrożenie ISO/IEC 20000 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane systemem zarządzania usługami IT. W szczególności będzie on użyteczny w pracy osobom zajmującym się wdrażaniem systemów zarządzania usługami IT, a także specjalistom, którzy utrzymują i rozwijają systemy.

 

Kurs jest nastawiony na praktyczne podejście. Trener przedstawi i przećwiczy z uczestnikami metody wdrażania systemu według ISO/IEC 20000, a także wskaże najlepsze dostępne praktyki w branży.

 

Kurs zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzi Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie: Uczestnicy powinni mieć dobre zrozumienie działań IT i rozumieć specyficzny język IT.

 

Kurs omawia następujące elementy:

  • Przegląd specyfikacji normy,
  • Zrozumienie wyjątkowych wymagań systemu zarządzania usługami IT,
  • Zarządzanie usługami,
  • Proces planowania systemu,
  • Wdrożenie i rozwój systemu w organizacji,
  • Audit systemu.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Poznanie zawartości i wymagań normy ISO/IEC 20000,
  • Zrozumienie korzyści dla organizacji z wdrożenia i zarządzania usługami według ISO/IEC 20000,
  • Umiejętność opisania i wdrożenia z pomocą specjalisty systemu ISO/IEC 20000,
  • Wykonanie auditu wewnętrznego sprawdzającego zgodność systemu z wymaganiami normy. (Wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursu auditora wewnętrznego ISO 9001 lub ISO/IEC 27001).

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin kursu: Skontaktuj się z biurem, żeby dowiedzieć się o terminach szkoleń.

 

Lokalizacja: Warszawa

 

Koszt: 1200 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies