Szkolenie Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem inf

praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC 27001 i normy ISO/IEC 27002 we współpracy z BCMG

Co zyskujesz

Słuchacz zyskuje pełną wiedze z zakresu praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji, tj.:

 • Potrafi wykonać audyt zerowy i zidentyfikować niedopasowanie do wymagań normy ISO 27001
 • Potrafi zbudować i przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji
  i bezpieczeństwa IT opartą o wymagania ISO 27005
 • Potrafi zbudować potrzebne procedury i instrukcje oraz zasady bezpieczeństwa informacji
  i bezpieczeństwa IT
 • Wie jak wdrożyć i oceniać SZBI w organizacji oraz jak przygotować organizację do certyfikacji

 

 

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.:

 • Administrator Bezpieczeństwa
 • Oficer Bezpieczeństwa Informacji / IT
 • Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji
 • Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT

 

 

Zakres tematyczny

 • Krótkie wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań ISO 27001
 • Omówienie praktycznego podejścia do wymagań normy ISO 27001 i ISO 27002
 • Zaprezentowanie i omówienia struktury ról w procesach systemowych SZBI
 • Zapoznanie się z dokumentacją systemową SZBI
 • Zapoznanie się w wymaganiami w obszarze zabezpieczeń dla SZBI
 • Poznanie technik wykonywania klasyfikacji informacji i analizy ryzyka w SZBI
 • Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji systemowych SZBI
 • Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji w kontekście zabezpieczeń

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin: 

Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej. Firmy zainteresowane odbyciem tego szkolenia zachęcamy do kontaktu z biurem ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności