Szkolenie Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem inf

praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy ISO/IEC 27001 i normy ISO/IEC 27002 we współpracy z BCMG

Co zyskujesz

Słuchacz zyskuje pełną wiedze z zakresu praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji, tj.:

 • Potrafi wykonać audyt zerowy i zidentyfikować niedopasowanie do wymagań normy ISO 27001
 • Potrafi zbudować i przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji
  i bezpieczeństwa IT opartą o wymagania ISO 27005
 • Potrafi zbudować potrzebne procedury i instrukcje oraz zasady bezpieczeństwa informacji
  i bezpieczeństwa IT
 • Wie jak wdrożyć i oceniać SZBI w organizacji oraz jak przygotować organizację do certyfikacji

 

 

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.:

 • Administrator Bezpieczeństwa
 • Oficer Bezpieczeństwa Informacji / IT
 • Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji
 • Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT

 

 

Zakres tematyczny

 • Krótkie wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań ISO 27001
 • Omówienie praktycznego podejścia do wymagań normy ISO 27001 i ISO 27002
 • Zaprezentowanie i omówienia struktury ról w procesach systemowych SZBI
 • Zapoznanie się z dokumentacją systemową SZBI
 • Zapoznanie się w wymaganiami w obszarze zabezpieczeń dla SZBI
 • Poznanie technik wykonywania klasyfikacji informacji i analizy ryzyka w SZBI
 • Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji systemowych SZBI
 • Omówienie niezbędnych procedur i instrukcji w kontekście zabezpieczeń

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin: 

Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętej. Firmy zainteresowane odbyciem tego szkolenia zachęcamy do kontaktu z biurem ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies