szkolenie auditor wiodący ISO IEC 27001

Cele szkolenia

Co zyskujesz

Audyt jest najskuteczniejszą metodą weryfikacji każdego systemu zarządzania. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w obecnej rzeczywistości jest jednym z popularniejszych systemów wdrażanych w przedsiębiorstwach. Szkolenie pomoże zrozumieć istotę prowadzenia audytów Systemu Bezpieczeństwa Informacji oraz ich znaczenie w procesie doskonalenia organizacji.

 

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.:

 • Administrator Bezpieczeństwa
 • Oficer Bezpieczeństwa Informacji / IT
 • Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji
 • Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT

 

Zakres tematyczny

 • Omówienie normy ISO/IEC 27001:2013
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
 • Ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia
 •  Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 • Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
 • Metody audytowania systemu zgodnie z ISO/IEC 27001:2013
 • Techniki audytowania ISO/IEC 27001:2013
 • Jak kierować zespołem audytowym
 • Techniki prowadzenia wywiadów
 • Raportowanie i przedstawienie wyników audytu
 • Egzamin

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 4 dni

 

Termin kursu: Prosimy o kontakt z biurem ISOQAR

 

Lokalizacja: Warszawa

 

Koszt: 2900 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Sposób zgłoszenia: Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies