Ustalenia przed certyfikacją - ISOQAR

Ustalenia przed certyfikacją

Zanim prześlemy Państwu naszą ofertę musimy uszczegółowić, co ma podlegać certyfikacji. W tym celu prosimy o przesłanie niezbędnych danych dotyczących Państwa organizacji.

 

Można zrobić to na kilka sposobów:

 

  • Zapytanie ofertowe on-line - wypełnienie internetowego formularza zajmie Państwu 5 - 10 minut
  • Pobranie zapytania ofertowego - prosimy o jego wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną lub  faksem
  • Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, podczas której wypełnimy zapytanie. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 649-76-64

 

Ustalenia przed certyfikacją dla systemów zarządzania

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać i zebrać od Państwa informacje takie jak:

·        zakres certyfikacji,

·        liczbę lokalizacji,

·        liczbę zmian (jeśli dotyczy),

·        zastosowane wyłączenia,

·        rodzaj zakładu,

·        liczbę pracowników,

·        itp.,

które pozwolą nam określić czas trwania auditu, a co za tym idzie - koszty.

 

Jest to istotna kwestia, zarówno dla Państwa jak i dla nas, dlatego warto poświęcić jej chwilę uwagi. Chcemy dokładnie poznać Państwa organizację, produkty i usługi oraz złożoność działań. Z doświadczenia wiemy, że informacje te są niezbędne, by dobrać „skrojoną na miarę" ofertę.

 

Wraz z ofertą przesyłamy wniosek o certyfikację,  regulamin świadczenia usług certyfikacji i rejestracji oraz tabelę opłat. Oferta zawiera koszty certyfikacji i rejestracji oraz koszty użytkowania certyfikacji i rejestracji w trzyletnim okresie obowiązywania, koszty dojazdu i zakwaterowania (jeśli dotyczy). Jeżeli akceptują Państwo naszą ofertę należy wypełnić wniosek o certyfikację.

 

Podpisanie i przesłanie do nas wniosku jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i regulaminu.

 

 

Ustalenia przed certyfikacją IFS / BRC

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać i zebrać od Państwa informacje takie jak:

·        zakres certyfikacji,

·        rodzaj zakładu,

·        opcję oceny / protokół auditu,

·        rodzaj oceny / auditu,

·        liczbę planów HACCP,

·        powierzchnię zakładu,

·        liczbę pracowników,

które pozwolą nam określić czas trwania oceny / auditu, a co za tym idzie - koszty.

 

Jest to istotna kwestia, zarówno dla Państwa jak i dla nas, dlatego warto poświęcić jej chwilę uwagi. Chcemy dokładnie poznać Państwa organizację, produkty i usługi oraz złożoność działań. Z doświadczenia wiemy, że informacje te są niezbędne, by dobrać „skrojoną na miarę" ofertę.

 

Wraz z ofertą przesyłamy wniosek o certyfikację,  regulamin świadczenia usług certyfikacji i rejestracji oraz tabelę opłat. Oferta zawiera koszty certyfikacji i rejestracji oraz koszty użytkowania certyfikacji i rejestracji, koszty dojazdu i zakwaterowania (jeśli dotyczy). Jeżeli akceptują Państwo naszą ofertę należy wypełnić wniosek o certyfikację.

 

Podpisanie i przesłanie do nas wniosku jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i regulaminu.

Wniosek

Po otrzymaniu podpisanego wniosku rozpoczynamy planowanie certyfikacji i rejestracji.
W porozumieniu z Państwem ustalamy termin oceny / auditu, skład zespołu auditowego, plan oceny / auditu oraz wszelkie inne kwestie organizacyjne. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności