Ustalenia przed certyfikacją - ISOQAR

Ustalenia przed certyfikacją

Zanim prześlemy Państwu naszą ofertę musimy uszczegółowić, co ma podlegać certyfikacji. W tym celu prosimy o przesłanie niezbędnych danych dotyczących Państwa organizacji.

 

Można zrobić to na kilka sposobów:

 

  • Zapytanie ofertowe on-line - wypełnienie internetowego formularza zajmie Państwu 5 - 10 minut
  • Pobranie zapytania ofertowego - prosimy o jego wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną lub  faksem
  • Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, podczas której wypełnimy zapytanie. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 649-76-64

 

Przygotowanie oferty

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać od Państwa informacje, które pozwolą nam ocenić odpowiedni czas trwania auditu, a co za tym idzie - koszty. Jest to istotna kwestia, zarówno dla Państwa jak i dla nas, dlatego warto poświęcić jej chwilę uwagi. Chcemy dokładnie poznać Państwa organizację, produkty i usługi oraz złożoność działań. Z doświadczenia wiemy, że informacje te są niezbędne, by dobrać „skrojoną na miarę" ofertę.

Wraz z ofertą przesyłamy wniosek o certyfikację oraz zasady certyfikacji i rejestracji. Oferta zawiera koszty certyfikacji i rejestracji oraz koszty użytkowania certyfikacji i rejestracji w trzyletnim okresie obowiązywania. Jeśli akceptują Państwo naszą ofertę należy wypełnić wniosek o certyfikację.

 

Podpisanie i przesłanie do nas wniosku jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i zasad certyfikacji i rejestracji.

Wniosek

Po otrzymaniu podpisanego wniosku rozpoczynamy planowanie certyfikacji, która składa się z dwóch Etapów: Etap I - przegląd dokumentacji i Etap II - audit certyfikujący.
W porozumieniu z Państwem ustalamy terminy przeprowadzenia certyfikacji i rejestracji, skład zespołu auditowego oraz wszelkie inne kwestie organizacyjne.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies