ODWOŁANIA

Każdej organizacji certyfikowanej przez ISOQAR przysługuje prawo odwołania się od decyzji podjętej w trakcie trwania procesu certyfikacji.

 

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej (list, e-mail, formularz kontaktowy) w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Liczy się data stempla pocztowego lub data wpłynięcia informacji drogą mailową.

 

Po otrzymaniu odwołania ISOQAR potwierdzi formalne przyjęcie odwołania oraz potwierdzi czy odwołanie odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialny.

 

Szczegóły dotyczące postępowania z odwołaniami opisane zostały w regulaminie świadczenia usług certyfikacji i rejestracji i procedurach wewnętrznych ISOQAR.

Reklamacje

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z jakości usług świadczonych przez ISOQAR bądź z usług organizacji przez nas certyfikowanej, istnieje możliwość złożenia reklamacji (skargi).

 

ISOQAR rozróżnia dwa rodzaje reklamacji (skargi):

  • reklamacje dotyczące działalności ISOQAR,
  • reklamacje dotyczące organizacji certyfikowanych przez ISOQAR.

 

Reklamacja na organizację certyfikowaną przez ISOQAR, zanim zostanie złożona do ISOQAR powinna najpierw wpłynąć do organizacji, której dotyczy.

 

Reklamacja powinna być wniesiona do ISOQAR w formie pisemnej (list, e-mail, formularz kontaktowy).

 

ISOQAR po otrzymaniu reklamacji potwierdzi, czy odnosi się ona do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialny. Jeśli tak, reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Szczegóły dotyczące postępowania z reklamacjami opisane zostały w regulaminie świadczenia usług certyfikacji i rejestracji i procedurach wewnętrznych ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności