ODWOŁANIA

Każdej organizacji certyfikowanej przez ISOQAR przysługuje prawo odwołania się od decyzji podjętej w trakcie trwania procesu certyfikacji.

 

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej (list, e-mail, formularz kontaktowy) w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Liczy się data stempla pocztowego lub data wpłynięcia informacji drogą mailową.

 

Szczegóły dotyczące postępowania z odwołaniami opisane zostały w regulaminie świadczenia usług certyfikacji i rejestracji i procedurach wewnętrznych ISOQAR.

Reklamacje

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z jakości usług świadczonych przez ISOQAR bądź z usług organizacji przez nas certyfikowanej, istnieje możliwość złożenia reklamacji (skargi).

 

ISOQAR rozróżnia dwa rodzaje reklamacji (skargi):

  • reklamacje dotyczące działalności ISOQAR,
  • reklamacje dotyczące organizacji certyfikowanych przez ISOQAR.

 

Reklamacja na organizację certyfikowaną przez ISOQAR, zanim zostanie złożona do ISOQAR powinna najpierw wpłynąć do organizacji, której dotyczy.

 

Reklamacja powinna być wniesiona do ISOQAR w formie pisemnej (list, e-mail, formularz kontaktowy).

 

ISOQAR po otrzymaniu reklamacji potwierdzi, czy odnosi się ona do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialny. Jeśli tak, reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Szczegóły dotyczące postępowania z reklamacjami opisane zostały w regulaminie świadczenia usług certyfikacji i rejestracji i procedurach wewnętrznych ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności