Pierwszy audit przeglądowy - ISOQAR

I audit przeglądowy

Certyfikacja udzielona przez ISOQAR jest ważna przez okres 3 lat. By ważność certyfikatu systemu zarządzania została utrzymana przez ten czas, nasz Auditor przeprowadza co najmniej raz w roku audit przeglądowy (audit nadzoru).

 

Pierwszy audit przeglądowy odbywa się przed upływem 12 miesięcy od daty certyfikacji.

 

Około 2-3 miesięce przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQARa skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych i termin auditu

 

Głównym celem tego auditu jest zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny i nadal spełnia wymagania standardu. Ponadto Auditor potwierdza prawidłowość użytkowania i posługiwania się certyfikacją przez badanie funkcjonowania systemu zarządzania przez ostatnie 12 miesięcy.

 

Czas trwania auditu przeglądowego w dużej mierze zależy od certyfikowanego standardu oraz zakresu certyfikacji. Zwykle jest on krótszy od czasu trwania certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności