Etap I przegląd dokumentacji - ISOQAR

Cel Etapu I

Celem Etapu I auditu certyfikującego, zwanego przeglądem dokumentacji, jest ocena udokumentowanych polityk i procedury Państwa organizacji na zgodność z wymaganiami standardu. Podczas przeglądu dokumentacji Auditor określa również i zgłasza wszelkie ewentualne braki, które należy skorygować przed Etapem II certyfikacji.

Przebieg auditu

Etap I auditu certyfikującego najczęściej składa się z:

  • weryfikacji zakresu systemu,
  • sprawdzenia dokumentacji systemu zarządzania, w celu zapewnienia, że wszystkie właściwe wymagania są zastosowane,
  • potwierdzenia, że wszystkie wymagania prawne i techniczne są zidentyfikowane i udokumentowane,
  • zapoznania się z procesami,
  • oceny stanu obiektu i obchodu,
  • zaplanowania Etapu II auditu certyfikującego,
  • potwierdzenia, że cały istotny personel jest przygotowany do Etapu II auditu certyfikującego.

Raport

Jeśli czas na to pozwoli dokonujemy również auditu takich obszarów jak: audity wewnętrzne, przegląd zarządzania, zaangażowanie kierownictwa, reklamacje, zakupy, cele i zadania oraz działania poza siedzibą główną, jeśli takie istnieją.

 

Przy założeniu, że Auditor był w stanie uzyskać odpowiednią próbkę działań na Etapie I auditu, nie jest konieczne ponowne badanie tych obszarów w czasie Etapu II auditu.

 

Na zakończenie Etapu I Auditor sporządza szczegółowy raport i harmonogram Etapu II. Jest on przedmiotem dyskusji z Państwem i zostanie pozostawiony na spotkaniu zamykającym. Podczas spotkania zamykającego ustala się również termin Etapu II auditu certyfikującego.

Miejsce przeprowadzania Etapu I

Zwykle Etap I auditu odbywa się w Państwa firmie. Pozwala to na poznanie się z Auditorem i może pomóc w zmniejszeniu możliwości wystąpienia niezgodności na kolejnym etapie certyfikacji. W małych organizacjach o prostej strukturze dopuszcza się przeprowadzenie Etapu I w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies