Etap I przegląd dokumentacji - ISOQAR

Cel Etapu I

Celem Etapu I auditu certyfikującego, zwanego przeglądem dokumentacji, jest ocena udokumentowanych polityk i procedury Państwa organizacji na zgodność z wymaganiami standardu. Podczas przeglądu dokumentacji Auditor określa również i zgłasza wszelkie ewentualne braki, które należy skorygować przed Etapem II certyfikacji.

Przebieg auditu

Etap I auditu certyfikującego najczęściej składa się z:

  • weryfikacji zakresu systemu,
  • sprawdzenia dokumentacji systemu zarządzania, w celu zapewnienia, że wszystkie właściwe wymagania są zastosowane,
  • potwierdzenia, że wszystkie wymagania prawne i techniczne są zidentyfikowane i udokumentowane,
  • zapoznania się z procesami,
  • oceny stanu obiektu i obchodu,
  • zaplanowania Etapu II auditu certyfikującego,
  • potwierdzenia, że cały istotny personel jest przygotowany do Etapu II auditu certyfikującego.

Raport

Jeśli czas na to pozwoli dokonujemy również auditu takich obszarów jak: audity wewnętrzne, przegląd zarządzania, zaangażowanie kierownictwa, reklamacje, zakupy, cele i zadania oraz działania poza siedzibą główną, jeśli takie istnieją.

 

Przy założeniu, że Auditor był w stanie uzyskać odpowiednią próbkę działań na Etapie I auditu, nie jest konieczne ponowne badanie tych obszarów w czasie Etapu II auditu.

 

Na zakończenie Etapu I Auditor sporządza szczegółowy raport i harmonogram Etapu II. Jest on przedmiotem dyskusji z Państwem i zostanie pozostawiony na spotkaniu zamykającym. Podczas spotkania zamykającego ustala się również termin Etapu II auditu certyfikującego.

Miejsce przeprowadzania Etapu I

Zwykle Etap I auditu odbywa się w Państwa firmie. Pozwala to na poznanie się z Auditorem i może pomóc w zmniejszeniu możliwości wystąpienia niezgodności na kolejnym etapie certyfikacji. W małych organizacjach o prostej strukturze dopuszcza się przeprowadzenie Etapu I w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności