Krok I i II - przygotowanie i przeprowadzenie oceny / auditu

Krok I - przygotowanie oceny / auditu

Krok pierwszy polega na zebraniu informacji, które pozwolą auditorowi przygotować się do przeprowadzenia oceny / auditu. W tym celu firma powinna poinformować jednostkę certyfikującą o:

 • zakresie certyfikacji,
 • produktach wytwarzanych w zakładzie i związanych z nimi procesach,
 • produktach, procesach zleconych na zewnątrz,
 • eksportowanych produktach i krajach przeznaczenia,
 • ewentualnych wyłączeniach,
 • historii statusu certyfikacji,
 • dodatkowych lokalizacjach objętych certyfikacją,
 • modułach dobrowolnych (jeśli dotyczy).

 

Na podstawie zebranych informacji auditor odpowiedzialny jest za przygotowanie planu oceny / auditu.

Dodatkowo na tym etapie potwierdzany jest termin oceny / auditu (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne kwestie organizacyjne. 

Krok II - przeprowadzenie ocenu / audity

Celem oceny / auditu jest uzyskanie wiarygodnego obrazu działalności zakładu i poziomu zgodności z wymaganiami standardu IFS lub BRC.

 

Ocena / Audit w zakładzie składa się z następujących etapów:

 • Spotkanie otwierające – w celu potwierdzenia zakresu i przebiegu oceny / auditu,
 • Przegląd systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP), 
 • Ocena / Inspekcja obiektów produkcyjnych na miejscu w celu: 
  • sprawdzenia stopnia wdrożenia systemu,
  • obserwacji linii i procesów produkcyjnych,
  • przeprowadzenia wywiadów z pracownikami,
  • zebrania danych na temat kluczowych parametrów procesów,
 • Przegląd dokumentacji i zapisów / inspekcji obiektów produkcyjnych – w celu weryfikacji i przeprowadzenia dodatkowej oceny dokumentów i procedur, kontroli krzyżowej dokumentów i zapisów na podstawie przeprowadzonych ustaleń i wniosków z oceny / auditu,
 • Przygotowanie wniosków z oceny / auditu i przygotowanie do spotkania zamykającego,
 • Spotkanie zamykające – w celu omówienia wstępnych wyników oceny / auditu z przedstawicielami zakładu.

 

Podczas oceny / auditu przeprowadzany jest test identyfikowalności (łącznie z bilansem masy) oraz przegląd etykiet.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności