Audit re certyfikujący wydanie certyfikatu ISOQAR

Wydanie certyfikatu po re-certyfikacji

Po zakończonym z pozytywnym wynikiem audicie re-certyfikacji przysługiwać Państwu będzie odpowiedni certyfikat. Przed wydaniem certyfikatu będziemy uszczegóławiać z Państwem wszystkie dane, które będą na nim zawarte.

 

Otrzymacie Państwo od nas certyfikat w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Możliwe jest również zamówienie innych wersji językowych certyfikatu.

 

Jeśli działalność Państwa firmy prowadzona jest w kilku lokalizacjach i wszystkie lokalizacje objęte są zakresem certyfikacji wówczas na każdą z lokalizacji wydamy indywidualny certyfikat.

Certyfikaty ozdobne

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo certyfikatu ozdobnego, grawerowanego na srebrnym lub złotym tle na drewnianej tabliczce.

Okres ważności certyfikatu

By utrzymać ważność certyfikatu i możliwość jego ciągłego użytkowania, nasz auditor przeprowadzi audity przeglądowe (audity nadzoru) w ciągu 12 i 24 miesięcy od daty wydania certyfikatu. Około 33. miesiąca od daty wydania certyfikatu przeprowadzony zostanie audit recertyfikujący, który odnowi ważność na kolejne 3 lata.

 

Wraz z certyfikatem otrzymają Państwo znaki certyfikacji i rejestracji. Stosować je można zarówno w celach informacyjnych jak i promocyjnych dotyczących certyfikacji w ISOQAR. Szczegółowe wytyczne związane z użytkowaniem naszych znaków znajdziecie Państwo w Zasadach wykorzystania logo ISOQAR, które prześlemy razem ze znakami.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami. Nasz auditor zweryfikuje i opisze wykorzystanie wszystkich logotypów i znaków przyznanych przez ISOQAR podczas każdego auditu.

Ważne

Prosimy pamiętać, że wszystkie wydane przez nas certyfikaty wraz z załącznikami stanowią własność firmy Alcumus ISOQAR Ltd.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies