Audit recertyfikujący ISOQAR

Audit re-certyfikujący

Audit re-certyfikujący ma na celu zapewnienie ciągłości certyfikacji i rejestracji Państwa systemu zarządzania. Z tego też względu musi on się odbyć przed datą wygaśnięcia certyfikatu, a najlepiej w 33 miesiącu od terminu certyfikacji.

 

Około 2-3 miesięce przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQARa skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych i termin auditu

 

Audit re-certyfikujący swoim zakresem jest podobny do Etapu II certyfikacji. Auditor kompleksowo sprawdza spełnienie wymagań odpowiedniego standardu oraz przygląda się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania.

 

Auditor będzie dokładnie sprawdzać wymagania na zgodność z normą i będzie uważnie przyglądać się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania.

 

Po zakończonym z pozytywnym wynikiem procesie re-certyfikacji zostanie Państwu przyznany certyfikat systemu zarządzania ważny przez kolejne 3 lata.

 

Po audicie re-certyfikującym kolejnymi wizytami są audity przeglądowe sprawdzające użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności