Audit recertyfikujący ISOQAR

Audit re-certyfikujący

Audit re-certyfikujący ma na celu zapewnienie ciągłości certyfikacji i rejestracji Państwa systemu zarządzania. Z tego też względu musi on się odbyć przed datą wygaśnięcia certyfikatu, a najlepiej w 33 miesiącu od terminu certyfikacji.

 

Około 2-3 miesięce przed planowanym terminem auditu, pracownicy ISOQARa skontaktują sie z Państwem, aby potwierdzić aktualność danych i termin auditu

 

Audit re-certyfikujący swoim zakresem jest podobny do Etapu II certyfikacji. Auditor kompleksowo sprawdza spełnienie wymagań odpowiedniego standardu oraz przygląda się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania.

 

Auditor będzie dokładnie sprawdzać wymagania na zgodność z normą i będzie uważnie przyglądać się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania.

 

Po zakończonym z pozytywnym wynikiem procesie re-certyfikacji zostanie Państwu przyznany certyfikat systemu zarządzania ważny przez kolejne 3 lata.

 

Po audicie re-certyfikującym kolejnymi wizytami są audity przeglądowe sprawdzające użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies