Dlaczego ISOQAR - ISOQAR

Dlaczego warto z nami współpracować?

Dostarczamy naszym klientom pewności, że ich systemy zarządzania są ciągle doskonalone i pomagają im w osiąganiu zadeklarowanych celów.

 

Nasza jednostka certyfikująca szczyci się swoim charakterystycznym podejściem, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI" w naszym logo. Sensem tego stwierdzenia jest fakt, że chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów.

 

Istniejemy, aby Państwu pomóc przez korzystanie z naszych usług. Zachęcamy do otwartych rozmów, nie tylko na temat certyfikacji, ale także o sprawach dotyczących Państwa biznesu i o tym jak możemy pomóc go udoskonalić i stworzyć bardziej skuteczny system zarządzania.

 

Często zdarza się, że z rozmaitych powodów Klient nie rozumie przebiegu certyfikacji. W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu i otwartej rozmowy z nami. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, a podczas spotkania wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Zapraszamy również do naszego biura w Warszawie.

 

W ISOQAR zatrudniamy tylko pragmatycznych Auditorów z empatycznym podejściem. Są oni starannie przydzielani z uwagi na doświadczenie w branży, którą mają auditować. Skutkuje to praktycznym i konkretnym auditem przeprowadzonym w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Jesteśmy głęboko przekonani, że audit powinien przynieść organizacji wymierne korzyści, skutkujące ulepszeniem systemu zarządzania.

 

Naszym Klientom pomagamy również przez elastyczne podejście w ustalaniu daty auditów przeglądowych sprawdzających użytkowanie certyfikacji. Podczas takich auditów nasz Auditor jest w stanie wskazać obszary wymagajace doskonalenia lub kryjące potencjał rozwoju danego systemu zarządzania. Dzięki takiemu podejściu Państwa system zarządzania jest ciągle doskonalony, a przez to pozwala lepiej osiągać założone cele biznesowe.

Szerokie grono zadowolonych Klientów

Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i niechęć do biurokracji przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies