O firmie - ISOQAR

O ISOQAR

ISOQAR w Polsce powstał pod koniec 2003 roku. Jesteśmy przedstawicielstwem brytyjskiej jednostki certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd. Taka metoda współpracy pozwala nam korzystać z całości akredytacji przyznanej Alcumus ISOQAR Ltd przez UKAS, BRC, IFS, FSSC i APMG International.

 

Nasza siedziba główna znajduje się w Warszawie, ale swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski oraz w innych krajach Centralnej i Wschodniej Europy.

 

Ścisła współpraca między brytyjską i polską jednostką oraz wysoki poziom kompetencji pracowników ISOQAR w Polsce pozwala nam na rzetelną obsługę naszych Klientów.

 

Wielu z naszych pracowników zna polski rynek z perspektywy pełnomocnika systemów zarządzania, konsultanta oraz auditora wiodącego. Pozwala to nam na zrozumienie problematyki oraz aspiracji dużych oraz średnich i małych firm w Polsce.

 

Polityką ISOQAR jest skupianie się na certyfikacji systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, jakością usług IT oraz bezpieczeństwem żywności. Są to standardy ponadczasowe, a kwestie dbałości o jakość, bezpieczeństwo żywności czy ciągłość działania są krytyczne w każdej firmie, która chce być skuteczna i powiększać swoją przewagę konkurencyjną. Prężnie działamy również w sektorze certyfikacji środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto z nami współpracować

Nasza jednostka certyfikująca szczyci się swoim charakterystycznym podejściem, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI" w naszym logo. Sensem tego stwierdzenia jest fakt, że chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów.

 

Istniejemy, aby Państwu pomóc przez korzystanie z naszych usług. Zachęcamy do otwartych rozmów, nie tylko na temat certyfikacji, ale także o sprawach dotyczących Państwa biznesu i o tym jak możemy pomóc go udoskonalić i stworzyć bardziej skuteczny system zarządzania.

Dostępni

Dostępni

Otwarci

Otwarci

Przyjaźni

Przyjaźni

ISOQAR Na świecie

Jednostka certyfikująca ISOQAR Ltd. została założona w 1991 roku jako jedna z pierwszych niezależnych jednostek certyfikujących w Wielkiej Brytanii. Obecnie Alcumus ISOQAR Ltd. posiada bardzo szeroki zakres akredytowanych certyfikacji dzięki czemu możemy świadczyć usługi w praktycznie każdej branży.

 

W październiku 2010 roku ISOQAR Ltd dołączył do Grupy Alcumus - międzynarodowej organizacji zajmującej się usługami zarządzania ryzykiem, zgodnością i certyfikacją.

 

Alcumus ISOQAR Ltd jest obecny w Afryce, Australii, Azji i Europie. Biura ISOQAR znajdują się w takich państwach jak: Australia, Indonezja, Japonia, Indie, Etiopia, Bangladesz, Malezja, Tajwan, Grecja, Rosja, Włochy, Czechy, Pakistan i Polska. Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Każde przedstawicielstwo ISOQAR na świecie jest niezależną jednostką certyfikującą trzeciej strony bez powiązania z żadną firmą lub organizacją.

 

ISOQAR spełnia rygorystyczne wymogi utrzymania akredytacji oraz wymagania standardu ISO/IEC 17021-1:2015 - Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania.

Biura lokalne

Rosja

Юлия Гетман

guliet@mail.ru

(+7) 925 7 82 62 43

Ukraina

АНДРІЙ ТУРЧИНОВСЬКИЙ

ISOQAR@ISOQAR.COM.UA

+38 097 1 255 255

Oświadczenie o bezstronności

Pracownicy ISOQAR oraz organizacje z nami współpracujące zaangażowane w proces certyfikacji i rejestracji w pełni rozumieją ważność niezależności i bezstronności w prowadzeniu usługi certyfikacji.

 

ISOQAR zapewnia, że podczas kontaktu z Klientami lub potencjalnymi Klientami wszyscy pracownicy lub inne osoby zaangażowane w proces certyfikacji są oraz pozostaną niezależne i bezstronne.

 

Aby zapewnić, że niezależność i bezstronność są zarówno zachowane jak i możliwe do demonstracji, ISOQAR zidentyfikował i ocenił ryzyko wszystkich kontaktów, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów lub stwarzać zagrożenie dla zachowania niezależności i bezstronności.

 

Pełna wersja Oświadczenia o bezstronności ISOQAR jest dostępna na życzenie.

Kariera

Do pracy w ISOQAR poszukujemy osób, które będą identyfikowały się z naszą firmą, celami oraz wartościami. Na każde stanowisko poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pomysłów i szukających wyzwań.

 

Obecnie poszukujemy:

  • Wykwalifikowanych i kompetentnych Auditorów z doświadczeniem z branży elektrycznej i mechanicznej.
  • Wykwalifikowanych i kompetentnych Auditorów ISO 22000, IFS Food oraz BRC Food.
  • Wykwalifikowanych i kompetentnych Auditorów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
  • Studentów do odbycia praktyki w działach: Sprzedaży i Certyfikacji.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies