Certyfikat ISO 22000 z ISOQAR

ISO 22000

ISO 22000 określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach z łańcucha żywnościowego, które muszą wykazać zdolność do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że ​​żywność jest bezpieczna w czasie spożycia przez ludzi.

 

Standard ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, niezależnie od wielkości, które biorą udział w dowolnym etapie łańcucha żywnościowego i chcą wdrożyć systemy, który będzie dostarczał bezpieczną żywność.

 

Uwaga! W czerwcu 2018 wydana została nowa wersja standardu ISO 22000. Wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat ISO 22000:2005, w celu zachowania jego ciągłości, są zobowiązane do 18.06.2021 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji ISO 22001:2018. ISOQAR CEE oferuje swoim Klientom pełne wsparcie oraz pakiet szkoleń, które pozwolą w pełni zrozumieć i dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań nowego standardu. Aby zapoznać się z pełną ofertą szkoleń w zakresie ISO 22000 kliknij TUTAJ.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ISO 22000

ISO 22000 określa wymagania, które pozwolą organizacji na:

  • zaplanowanie, wdrożenie, działanie, utrzymanie i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który ma na celu dostarczanie produktów, które zgodnie z ich przeznaczeniem, są bezpieczne dla konsumentów;
  • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
  • ocenę wymagania klientów oraz wykazanie zgodności z tymi wspólnie ustalonymi wymaganiami odnoszącymi się do bezpieczeństwa żywności, w celu zwiększenia satysfakcji klienta;
  • skuteczną komunikację w kwestiach bezpieczeństwa żywności z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami w łańcuchu żywnościowym;
  • zapewnienie, że ​​organizacja spełnia deklarowaną polityką bezpieczeństwa żywności;
  • certyfikację i rejestrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez zewnętrzną organizację, taką jak jednostka certyfikująca.

CERTYFIKACJA ISO 22000 - DLACZEGO WARTO?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 22000 pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia wydajności;
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
  • Certyfikat ISO 22000 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy;
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

CERTYFIKACJA ISO 22000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 22000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO 22000 auditor skupi się na przeglądzie polityki bezpieczeństwa żywności oraz procedur z nią związanych. Badaniu podlegać będą również cele programów zarządzania, w szczególności sprawdzenie czy są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 22000.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI ISO 22000?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies