Certyfikat OHSAS 18001 / ISO 45001 z ISOQAR

CERTYFIKAT OHSAS 18001 / CERTYFIKAT ISO 45001

OHSAS 18001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który zostanie zastąpiony przez opublikowany 12 marca 2018 roku nowy standard ISO 45001.

 

Oznacza to, że wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane do 12.03.2021 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001.

 

W celu ułatwienia procesu przejścia ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte, które pomogą lepiej zrozumieć zmiany wynikające z publikacji nowej wersji standardu. Więcej szczegółowych informacji na ten temat uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem.

CERTYFIKACJA OHSAS 18001 - DLACZEGO WARTO?

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z OHSAS 18001 / ISO 45001:

  • wykazuje zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia sposobu, w jaki organizacja zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • pokazuje zaangażowanie w dbałość o środowisko pracy i zdrowie pracowników,

  • pozwala czuć się pewniej w kwestii spełnienia obowiązkowych zasad BHP,

  • wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy,

  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ CERTYFIKAT OHSAS 18001 / ISO 45001?

Gdy wszystkie wymagania standardu OHSAS 18001 / ISO 45001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu OHSAS 18001 / ISO 45001 Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat OHSAS 18001 / ISO 45001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI OHSAS 18001 / ISO 45001?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies