Certyfikat ISO 9001 - ISOQAR

Certyfikat ISO 9001

ISO 9001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 odnosi się do procesów, które tworzą i nadzorują produkty i usługi dostarczane Klientowi przez organizację.

 

Spełnienie wymagań normy pozwala wprowadzić systematyczny nadzór nad działaniami mającymi na celu zapewnienie, że potrzeby i wymagania Klientów są spełnione. Norma ISO 9001 jest napisana w taki sposób, że może być zastosowana przy każdym produkcie czy usłudze w dowolnym miejscu na świecie.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami standardu ISO 9001 niesie ze sobą szereg korzyści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Poprawnie wdrożony system zarządzania jakością według ISO 9001 wskaże wszystkie ważne procesy w firmie oraz wyeliminuje zbędne i bezwartościowe działania, na które firma traciła czas i pieniądze. Analiza procesów w firmie jest punktem wyjściowym do doskonalenia. W wyniku tego mogą być dokonane znaczne oszczędności. Organizacja poprzez analizę swojej działalności, może osiągnąć poprawę efektywności i produktywności. W rezultacie prowadzi to do zmniejszenia ilości odpadów i odrzuconych produktów oraz ograniczenia niewłaściwie wykonanej pracy.

 

Klienci i kontrahenci na pewno zauważą zmianę w wizerunku firmy i jej działalności. Dostrzegą, że ich zamówienia są realizowane konsekwentnie, dostarczane na czas oraz są zgodne ze specyfikacją. Zmniejszy się tym samym liczba reklamacji i niezadowolonych Klientów, a organizacja zyska powracających nabywców.

 

Wdrożenie ISO 9001 ukazuje organizację jako stabilną firmę, świadomą swoich działań, celów czy też misji co ma korzystny wpływ na jej Klientów.

W jaki sposób uzyskać certyfikat ISO 9001?

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 9001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą - np. ISOQAR.

 

Proces certyfikacji ISO 9001 przebiega dwuetapowo. Etap I to przegląd dokumentacji, a Etap II polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia Etapu I certyfikacji i Etapu II certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO 9001, Auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne.

 

Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 9001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001.

Dlaczego warto wdrożyć i certyfikować ISO 9001?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 9001 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
  • Certyfikacja wykazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Certyfikat ISO 9001 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.
  • Certyfikacja ISO 9001 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.
Jaki jest koszt certyfikacji ISO 9001?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności