Certyfikat ISO 14001 - ISOQAR

Certyfikat ISO 14001

ISO 14001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 określa systematyczny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko. Do takich działań możemy zaliczyć używanie zasobów naturalnych, przetwarzanie i utylizację odpadów oraz zużycie energii.

Korzyści związane z certyfikacją ISO 14001

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest sposobem na dokonania analizy i zarządzanie wpływem organizacji na środowisko naturalne.


Wdrożenie ISO 14001 skutkuje wymiernymi oszczędnościami przez poprawę skuteczności i produktywności funkcjonowania organizacji. Drogą do tego jest wykrycie sposobów na ograniczenie ilości odpadów oraz usuwanie ich bardziej efektywnie przez skuteczniejsze wykorzystanie energii.


Standard nakłada obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu ​​ubezpieczenia działalności są bardziej dostępne i korzystniejsze.

Dlaczego warto certyfikować ISO 14001?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 14001 pokazuje zaangażowanie w dbałość o środowisko i jego poprawę.
  • Certyfikacja wykazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Certyfikat ISO 14001 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W jaki sposób uzyskać certyfikat ISO 14001?

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 14001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO 14001, Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie środowiskowe oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 14001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 14001.

Jaki jest koszt certyfikacji ISO 14001?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies