Certyfikat ISO 22301 - ISOQAR

Certyfikat ISO 22301

ISO 22301 jest międzynarodową normą stanowiącą wymagania dla ustanowienia i zarządzania efektywnym systemem zarządzania ciągłością biznesu (BCMS) w każdej organizacji, niezależnie od rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności.

 

Powstanie normy ISO 22301 jest odpowiedzią na zainteresowanie brytyjską normą BS 25999-2, która zdobyła uznanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie.

 

Ciągłość biznesu przyczynia się do rozwoju bardziej odpornego społeczeństwa. Norma ISO 22301 daje organizacjom dostęp do wymagań, które pozwolą na przygotowanie się do incydentów mogących uniemożliwiać osiągnięcie celów biznesowych. Norma może być użyta do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i obowiązków związanych z ciągłością biznesu oraz ustanowić politykę zarządzania ciągłością biznesu, która zapewni strukturę do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością biznesu.

 

ISO 22301 adresuje wymagania do:

 • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które już teraz wpływają na Twoją organizację,
 • zrozumienia potrzeb i zobowiązań organizacji,
 • ustanowienia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania ciągłością biznesu,
 • mierzenia ogólnej zdolności Twojej organizacji do zarządzania incydentami,
 • zagwarantowania zgodności z określoną polityką ciągłości biznesu.

 

W wielu przypadkach awarie są czymś niedopuszczalnym, a wdrożenie normy ISO 22301 pomoże Twojej organizacji w ustanowieniu najlepszego podejścia do zarządzania nimi. Norma została specjalnie zaprojektowana do zapewnienia ciągłości biznesu nawet podczas najbardziej nieoczekiwanych okoliczności.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 22301

Istnieje wiele korzyści płynących z wdrożenia ISO 22301, w tym następujące dotyczące kluczowych obszarów:

 • Dostawy - po zakłóceniu dostawy towarów czy też świadczenia usług standard zapewnia przetestowane metody przywracania zdolności organizacji do dostarczania krytycznych produktów i usług do ustalonego poziomu i w odpowiednim czasie.
 • Odporność - standard pro-aktywnie poprawia odporność organizacji w obliczu zakłóceń i zapewnia zdolność organizacji do osiągnięcia kluczowych celów.
 • Zarządzanie - zapewnia sprawdzoną zdolność do zarządzania zakłóceniami i ochronę (a nawet poprawę) reputacja i marki.

 

Dalsze korzyści to przede wszystkim obniżenie kosztów przywrócenia organizacji do pełnej skuteczności, funkcjonowanie zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz identyfikowanie możliwości doskonalenia.

CERTYFIKACJA ISO 22301 - DLACZEGO WARTO?

Uzyskanie certyfikacji wykazuje, że organizacja określiła, wdrożyła i nadzoruje ciągłość swojego biznesu natomiast korzyści nie kończą się na tym. Certyfikacja również:

 • pokazuje zaangażowanie na rzecz klientów w dostarczaniu pewności, że firma może nadal działać bez względu na nieprzewidziane okoliczności i zakłócenia;
 • demonstruje wiarygodność i zaufanie przez istnienie skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
 • certyfikat na zgodność z ISO 22301 buduje solidny wizerunek firmy w oczach Klientów, pracowników, udziałowców i innych stron zainteresowanych.

CERTYFIKACJA ISO 22301

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 22301 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzeniacertyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO 22301 Auditor w pierwszej kolejności dokona przeglądu dokumentacji. Proces ten będzie zawierał przegląd: polityki zarządzania ciągłością działania, zakresu systemu. Auditor sprawdzi ocenę ciągłości działania oraz określi czy cele ustanowione dla programów zarządzania są mierzalne i możliwe do osiągnięcia. Następnie zostanie sprawdzone czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22301. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 22301.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI ISO 22301?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies